přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Rok 2011

Od 1.1.2011 dochází k rozšíření povinných požadavků na hospodaření v oblasti Veřejné zdraví, zdraví zvířat a rostlin o požadavky na uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, zákazu používání některých látek s hormonálním a tyreostatickým účinkem a beta-sympatomimetik v chovech zvířat, o zásady a požadavky potravinového práva, pravidla pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií a požadavky ohlašování nákaz. K rozšíření došlo také u standardu GAEC 2 v oblasti Dobrý zemědělský a environmentální stav o podmínky vztahující se na mírně erozně ohrožené půdy. Důležitým rozdílem od předešlých let, který se promítl v novele nařízení vlády č. 479/2009 Sb. a který navazuje na rozšíření požadavků je rozdíl ve způsobu vyhodnocování.

Přílohy