přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES (GAEC)

Tyto standardy zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí a jsou součástí Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance). Hospodaření v souladu se standardy DZES je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor, některých podpor Programu rozvoje venkova a některých podpor společné organizace trhu s vínem.

Více >


zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
5.5.2021

Novela nařízení vlády k podmíněnosti a změna pro požadavek standardu pěstování souvislé plochy jedné plodiny

Novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb. mění číselné označení požadavku standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu, kterým se omezuje pěstování jedné plodiny na více než 30 ha souvislé plochy.


5.9.2017

Shrnutí informací k podmínkám standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES

Následující odstavce přináší stručné a přehledné shrnutí podmínek jednotlivých standardů. V přiložené tabulce pak najdete přehled podmínek včetně dat a termínů plnění.


14.4.2016

Metodika vymezování krajinného prvku „mokřad“

S účinností od 1. března 2016 je možné evidovat v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) nový krajinný prvek – mokřad. S definicí mokřadu, postupem jeho vymezování v LPIS, přístupem k němu a v neposlední řadě s kontrolou dodržování podmínek jeho ochrany a případnou sankcí, se můžete seznámit v níže uvedené Metodice vymezování krajinného prvku mokřad.


12.4.2016

Vztah podmínek Cross Compliance a greeningu

V rámci podmínek podmíněnosti (Cross Compliance) a podmínek pro ozelenění tzv. greeningu dochází k průniku některých prvků greeningu tzv. ekologicky významných prvků (EFA) a požadavků v rámci standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), které mohou být plněny současně.


28.2.2014

Spuštěna mapová prohlížecí služba (WMS) k Monitoringu eroze zemědělské půdy

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. (VÚMOP) ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství a Státním pozemkovým úřadem spustil novou mapovou prohlížecí službu (WMS) k Monitoringu eroze zemědělské půdy. Cílem publikace služby je poskytnutí informací o zaznamenaných erozních událostech široké laické i odborné veřejnosti.


14.10.2013

Publikace s podrobnějšími informacemi o invazní rostlině - bolševníku velkolepém (GAEC 7)

V souvislosti s řešením dlouhodobé situace týkající se výskytu invazních rostlin v České republice, které znamenají pro zemědělce zvýšené náklady na jejich regulaci na zemědělských plochách a omezování výskytu bolševníku velkolepého a netýkavky žláznaté je také požadavkem standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu GAEC 7, uvádíme odkazy na publikace a informační materiály zejména k invazní rostlině bolševníku velkolepému.


3.1.2013

Aktuální znění standardu GAEC 2 od 1.1.2013

Novelou nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor a některých souvisejících nařízení, bylo rozšířeno ustanovení standardu GAEC 2, které upravuje podmínky pěstování širokořádkových plodin na erozně ohrožených půdách.


13.1.2012

Ochrana vody a hospodaření s ní - GAEC 11

Od 1.1.2012 je nově uplatňován standard Dobrého zemědělského a environmentálního stavu, jehož prostřednictvím je požadována ochrana vody před znečištěním pocházejícím ze zemědělské činnosti.


7.11.2011

Workshop GAEC 2011 (Vídeň) - 2

Další prezentace k tématu praktičnosti provádění standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC) se zaměřením na standard týkající se ochranných pásem podél vodních toků (Buffer strips), využití metod dálkového průzkumu země (DPZ) pro kontroly Cross Compliance, audit Cross Compliance, využití JRC GAEC databáze a na novou Společnou zemědělskou politiku EU na období 2013 – 2020.


7.11.2011

Workshop GAEC 2011 (Vídeň)

Ve dnech 3. – 5. října proběhl ve Vídni v Rakousku Workshop GAEC 2011, který byl společně organizován Federal Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Water Management of Austria a MARS Unit of the Joint Research Centre (JRC). Cílem workshopu bylo otevřeně a konstruktivně diskutovat o praktičnosti provádění standardů Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC). Workshop byl zaměřen na standard týkající se ochranných pásem podél vodních toků (Buffer strips), využití metod dálkového průzkumu země (DPZ) pro kontroly Cross Compliance, audit Cross Compliance, využití JRC GAEC databáze a na novou Společnou zemědělskou politiku EU na období 2013 – 2020.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední