přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Společná organizace trhu - čerstvé ovoce a zelenina

Výkonným orgánem pro opatření v rámci společné organizace trhu pro sektor ovoce a zeleniny v ČR je Státní zemědělský interevenční fond.

Rok 2008 byl pro tento sektor ve znamení dokončení reformy, započaté v roce 2007. Podstata reformy spočívala v posílení role organizací producentů ovoce a zeleniny, které jsou zároveň označovány za základ pro další rozvoj sektoru. Provedená analýza sektoru odhalila nejen negativní aspekty dosavadní činnosti organizací producentů (nízká organizovanost, nižší efektivnost vynakládaných investic), ale zároveň bylo konstatováno, že pozitiva převažují (organizace producentů je zatím jediná možná forma k posílení sektoru na trhu). Rada EU proto schválila základní rysy podpor pro zvýšenou míru efektivnosti činnosti organizací producentů (nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 v platném znění). Výsledkem by mělo být zvýšení úrovně organizovanosti producentské základny, která může splnit základní cíle sektoru, kterými jsou:

  • zlepšení konkurenceschopnosti a tržní orientace sektoru
  • snížení výkyvů příjmů producentů
  • zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny
  • zachování a ochrana životního prostředí

Státní zemědělský intervenční fond provádí veškeré úkony a činnosti stanové v nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1580/2007 a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., v platných zněních. Jedná se např. o úkony spojené s oběhem finančních prostředků vázaných na rozhodovací proces, týkající se finančního vztahu producentské sféry s institucemi EU, včetně vydávání vývozních a dovozních licencí.

Související odkazy