přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

14. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Zahájení příjmu žádostí: 25.10.2011
Poslední možnost podání žádosti: 7.11.2011  16:30
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szifcz
Telefon: 222 871 620

Ve 14. kole příjmu žádostí budou rozděleny přibližně 4,3 mld. Kč na investice v lesích, pozemkové úpravy, poradenství, nezemědělské podnikatelské činnosti, projekty obnovy vesnic a občanskou vybavenost či na metodu Leader. Dochází k výraznému omezení rozsahu výdajů v rámci Obnovy a rozvoje vesnic a Občanských vybavení a služeb.

Dne 27. září 2011 schválil ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro opatření pro 14. kolo příjmu žádostí.

Současně bylo schváleno zpřesnění Obecných podmínek Pravidel pro žadatele.

Příjem žádostí se bude týkat opatření:

  • I.1.2 Investice do lesů
  • I.1.4 Pozemkové úpravy
  • I.3.4 Využívání poradenských služeb
  • III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
  • III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Příjem žádostí bude probíhat v termínu 25. 10. 2011 - 7. 11. 2011, 16:30 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu (RO SZIF).

Žadatelé zasílají Žádost o dotaci předem v elektronické podobě prostřednictvím Portálu farmáře a následně vyplněnou a podepsanou Žádost o dotaci doručí osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou v termínu pro příjem žádostí na příslušný RO SZIF dle standardní pracovní doby RO SZIF uvedené v Pravidlech pro žadatele. Žádosti o dotaci doručené na RO SZIF osobně nebo prostřednictvím pošty nebo datovou schránkou poslední den příjmu žádostí, tj. 7.11.2011, po 16:30 hodin, nebudou zaregistrovány. U opatření IV.1.2 se způsob registrace Žádostí na RO SZIF oproti 13. kolu nemění.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých opatření předběžně stanoven následovně:

Opatření Alokace
I.1.2 370 mil. Kč
I.1.4 1 300 mil. Kč
I.3.4 68 mil. Kč
III.1.2 600 mil. Kč
III.2.1.1 1 425 mil. Kč
III.2.1.2 465 mil. Kč

Konečná částka pro závazkování projektů bude upravena o aktuální kurzový přepočet a o finanční prostředky ušetřené v předchozích kolech příjmu.

Pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie je výše alokace stanovována příslušnými místními akčními skupinami.