přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Pravidla pro publicitu

Sekce „Pravidla pro publicitu“ obsahuje výčet ustanovených náležitostí a požadavků na publicitu, které jsou závazné pro příjemce dotace od podpisu Dohody o poskytnutí dotace z PRV.

Dále se v této sekci nachází loga vztahující se k Programu rozvoje venkova a vzory pro různé druhy propagací.


5.9.2012

Pravidla pro publicitu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 278 KB)

Pokyny pro příjemce dotace k zajišťování informačních a publikačních opatření při realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova ČR.

16.8.2010

Povinná publicita v opatření IV.1.1

Na základě návštěv hodnotících komisí v sídlech MAS bychom Vás rádi upozornili na povinnost označit sídlo MAS prvky povinné publicity. Tato povinnost vyplývá z Přílohy VI Nařízení Komise č. 1974/2006 „Informace a publicita o pomoci z EZFRV“.


14.1.2010

Logo Evropské unie JPG Otevírá se do nového okna. (JPG, 11 KB)

Logo Evropské unie ke stažení


14.1.2010

Logo LEADER JPG Otevírá se do nového okna. (JPG, 26 KB)

Logo LEADER ke stažení


9.4.2009

Logo PRV ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 17 MB)

Logo Programu rozvoje venkova ke stažení