přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2

13.5.2011

Dne 6. 4. 2011 schválil ministr zemědělství zpřesnění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 dle odstavce 1 kapitoly 14 Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.

Zpřesnění vzešla z některých zjednodušení podmínek pravidel os I - III PRV a z připomínek Antibyrokratické komise při MZe. Dále byly odstraněny drobné metodické nedostatky.

Jedná se o následující zpřesnění:

  1. V kapitole I Podmínky pro tvorbu Fiche byla doplněna tabulka k režimům podpory tak, aby obsahovala veškeré informace k mírám podpor.
  2. V kritériích přijatelnosti na straně 4 bylo doplněno, že MAS je povinna zahrnout do Fiche všechna kritéria přijatelnosti pro příslušná opatření.
  3. V Dalších podmínkách na str. 9 byla upravena povinnost prokazování vlastnických a nájemních vztahů k nemovitostem tak, že žadatel je v případě rekonstrukcí budov povinen prokazovat vlastnické vztahy pouze k vlastní budově, nikoliv k parcelám pod ní.
  4. Do dalších podmínek u podopatření I.1.1.1 na straně 16 bylo doplněno, co rozhoduje o situování ve znevýhodněných oblastech v případě pořízení prodejních automatů či mobilních zemědělských strojů.
  5. V případě dokládání povinné přílohy k podání Žádosti o dotaci - nájemní smlouva na pozemek určený k plnění funkce lesa - byla odstraněna povinná časová platnost smlouvy (podopatření I.1.2.3, II.2.4.1 a II.2.4.2, strana 32, 51 a 54).

Celé znění Metodiky pro tvorbu Fichí a specifických podmínek opatření IV.1.2 naleznete v příloze.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem