přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Alokace místních akčních skupin na rok 2012

21.11.2011

Dne 16. 11. 2011 schválil ministr zemědělství alokace pro místní akční skupiny vybrané k podpoře z Programu rozvoje venkova ČR na rok 2012.

Roční alokace na místní akční skupinu se skládá z pevného základu a bonusu. Základ je tvořen částkou, která je pro každou MAS v dané výběrové skupině stejná a je vypočtena jako poměr poloviny alokace k počtu MAS. Bonus představuje druhou polovinu celkové roční alokace na danou skupinu MAS. Skládá se z počtu obyvatel dané MAS a počtu bodů udělených Hodnotitelskou komisí v rámci hodnocení činnosti MAS předcházejícího roku. Tento postup výpočtu alokací byl schválen Monitorovacím výborem PRV a prodiskutován s Národní sítí Místních akčních skupin ČR.  

Od počátku byla Monitorovacím výborem PRV schválena zásada oddělených rozpočtů jednotlivých skupin MAS v poměru 60 % alokace pro 48 MAS a 40 % alokace pro 32 MAS. Financování MAS 32+ bylo zajištěno přesunem finančních prostředků z opatření I.1.4 Pozemkové úpravy ve výši 5 205 236 EUR na rok. Dne 4. 4. 2011 odsouhlasil Monitorovací výbor PRV přesun dalších finančních prostředků ve prospěch MAS 32+, a to z opatření III.3.1. Vzdělávání a informace v celkové výši 3 830 021 EUR. Na rok 2012 bude pro MAS 32+ alokována polovina z této částky, druhá polovina bude použita pro alokaci v roce 2013. Všechny částky se odvíjí od finančního plánu pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie, který je stanoven v programovém dokumentu.

Výše roční alokace pro jednotlivé skupiny MAS

Místní akční skupiny vybrané v roce 2008 (48 MAS) mají přiděleno 60 % alokace roku 2012, tj. 13 927 683 EUR. Po přepočtu říjnovým kurzem DG Budget (dle DG Budget 24,563 Kč/EUR) se jedná o částku 342 105 679 Kč.

Pro místní akční skupiny vybrané v roce 2009 (32 MAS) se v roce 2012 rozděluje finanční balíček, který je tvořen 40 % alokace roku 2012 a polovinou ze 40 % alokace roku 2009, tj. celkem 335 297 997 Kč.

Roční alokace pro Místní akční skupiny dodatečně vybrané v roce 2009 (MAS 32+) činí 174 894 616 Kč.

Výše roční alokace pro jednotlivé skupiny MAS na rok 2012 v mil. Kč

Graf - Výše roční alokace pro jednotlivé skupiny MAS na rok 2012 v mil. Kč

Místní akční skupiny navíc mohou použít nevyčerpané prostředky z předcházejících let, jejich převod probíhá automaticky z roku na rok. Konkrétní výši alokace, kterou MAS může závazkovat na projekty konečných žadatelů, je uvedena na Portálu Farmáře.

Konkrétní částky alokací pro jednotlivé MAS naleznete v přílohách k této zprávě.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem