přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
11.8.2014

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – nové předpisy k veřejné podpoře s dopadem zejména na míru a výši dotace

Informace pro příjemce dotace z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – 18. kolo příjmu žádostí a z opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – 20. kolo příjmu žádostí. Dne 6. 8. 2014 ministr zemědělství Marian Jurečka schválil zpřesnění Pravidel, které navazuje na nově přijaté právní předpisy k veřejné podpoře, platné od 1. 7. 2014. Zpřesnění se týká žadatelů, jejichž projekt byl či bude schválen ke spolufinancování, ale Dohoda o poskytnutí dotace nebyla uzavřena do 30. 6. 2014.


5.2.2014

Upozornění pro žadatele ve 20. kole příjmu žádostí

Upozornění na preferenční kritérium v podopatření I.1.1.1 - Modernizace zemědělských podniků („Projekt je realizován v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji (NUTS 3)“) a kritérium přijatelnosti v opatření III.1.2 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje („Projekt v záměru e) lze realizovat na území krajů Ústeckého a Moravskoslezského v obci do 2000 obyvatel.“).


28.1.2014

20. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření III.1.2

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 20. kolo příjmu žádostí (3.3. – 7.3. 2014) pro opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.


25.5.2012

16. kolo – Aktualizace Pravidel pro opatření III.1.2

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 16. kolo příjmu žádostí (27.6. – 3.7.2012) pro opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.


25.5.2012

16. kolo - aktualizovaná pravidla pro opatření III.1.2

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 16. kolo příjmu žádostí (27.6. - 3.7.2012), pro opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.


27.9.2011

14. kolo - Aktualizovaná pravidla pro opatření III.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 603 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 14. kolo příjmu žádostí (25.10. - 7.11.2011), pro opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.


22.1.2010

Tisková oprava Pravidel pro opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje pro 9. kolo příjmu žádostí

V Pravidlech pro žadatele, která byla zveřejněna na internetových stránkách při vyhlášení 9. kola příjmu žádostí, byl z důvodu tiskové chyby v opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v příloze č. 5 Formulář prokázání podílu příjmů/výnosů ze zemědělské prvovýroby pro žadatele vedoucí účetnictví uveden nesprávný odkaz ve výpočtu podílu výnosů ze zemědělské prvovýroby.


8.1.2010

9. kolo - Aktualizovaná pravidla pro opatření III.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 730 KB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty PRV ČR na období 2007 - 2013 pro 9. kolo příjmu žádostí (16.2. 2010 - 8.3. 2010) pro opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.


17.12.2008

6. kolo - Aktualizovaná pravidla pro opatření III.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 pro 6. kolo příjmu žádostí (10.2.-2.3.2009) pro opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.

14.12.2007

Změny v opatření III.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 134 KB)

Tabulka změn v Pravidlech oproti Pravidlům schváleným pro první, resp. druhé kolo příjmu žádostí.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední