přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Metodika k provádění plošných opatření osy II PRV pro rok 2014

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., č. 79/2007 Sb., č. 239/2007 Sb., č. 147/2008 Sb., a č. 53/2009 Sb. - platná pro rok 2014.

Rok vydání:2014
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika
ISBN:978-80-7434-147-2
VydavatelMinisterstvo zemědělství

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů; č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů; č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů; č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů; č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů - platná pro rok 2014.

Přílohy

Související odkazy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem