přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Osa II

OSA II je zaměřena na zlepšování životního prostředí a krajiny.

aHlavní prioritou je zvýšení biologické rozmanitosti, zachování a rozvoj zemědělských a lesnických systémů s vysokou přidanou hodnotou a tradičních zemědělských krajin. Dále se podporuje ochrana vody a půdy (zejména zachování kvalitníh přirzenéh vodního režimu) a v neposlední řadě i snižování emisí skleníkových plynů.

Toto opatření je zaměřeno na podporu zemědělců hospodařících v oblastech s méně příznivými podmínkami s cílem zachovat venkovskou krajinu, podpořit systémy šetrné k životnímu prostředí, přispět ke stabilizaci venkovského obyvatelstva v těchto oblastech a pomoci zajistit pro zemědělce odpovídající úroveň příjmů.
 
Cílem opatření je pomoci zemědělcům při řešení specifického znevýhodnění vyplývajícího z implementace evropských směrnic pro soustavu Natura 2000 a Rámcové směrnice pro vodní politiku ES.
 
Opatření má za úkol podpořit způsoby využití zemědělské půdy, které jsou v souladu s ochranou a zlepšením životního prostředí, krajiny a jejich vlastností. Dále podporuje zachování obhospodařovaných území vysoké přírodní hodnoty, přírodních zdrojů, biologické rozmanitosti a údržbu krajiny.
 
Posílení biodiverzity krajiny rozšířením zalesněných ploch a zlepšení ekologické rovnováhy krajiny. Stabilizace hydrologických a klimatických podmínek v krajině, ochrana půdy a ochrana vod. Zvýšení schopnosti absorpce atmosférického CO2 a tím přispět ke zmírnění klimatických změn.
 
Zvýšení environmentální hodnoty lesů. Trvale udržitelné využití lesní půdy a zlepšení životního prostředí a krajiny.
 
Obnova lesního potenciálu po kalamitách a/nebo zavedení preventivních opatření v lesích. Trvale udržitelné využití lesní půdy. Neproduktivní investice v lesích. Zlepšení životního prostředí a krajiny.

16.1.2015

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2015 pro závazky z programového období 2007 - 2013

Směnný kurz pro rok 2015, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova 2007 - 2013.


8.1.2014

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2014

Směnný kurz pro rok 2014, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.


11.1.2013

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2013

Směnný kurz pro rok 2013, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.


11.1.2012

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2012

Směnný kurz pro rok 2012, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.


20.1.2011

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2011

Směnný kurz pro rok 2011, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.


11.1.2010

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2010

Směnný kurz pro rok 2010, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.


14.1.2009

Směnný kurz pro výpočet dotací v roce 2009

Směnný kurz pro rok 2009, kterým se budou přepočítávat sazby dotací v rámci některých opatření osy II Programu rozvoje venkova.