přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontakty na gestory opatření Programu rozvoje venkova

Kód Opatření Zodpovědná osoba
Telefon
E-mail
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Ing. Ivana Veningerová
221 812 811
ivanaveningerova@mzecz
I.1.3 Přidávání hodnoty zem. a potr. produktů Ing. Jana Litošová
221 812 778
janalitosova@mzecz
I.1.4 Pozemkové úpravy Ing. Věra Emílie Králová
221 814 569
veraemiliekralova@mzecz
I.3.1 Odborné vzdělávání a informační činnost Ing. Jana Litošová
221 812 778
janalitosova@mzecz
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců Ing. Ivana Veningerová
221 812 811
ivanaveningerova@mzecz
I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti Ing. Věra Emílie Králová
221 814 569
veraemiliekralova@mzecz
I.3.4 Využívání poradenských služeb Ing. Věra Emílie Králová
221 814 569
veraemiliekralova@mzecz
II.1.1 LFA Ing. Petra Dvořáková
221 812 207
petradvorakova@mzecz
II.1.2 Platby v rámci Natura 2000 Ing. Petra Dvořáková
221 812 207
petradvorakova@mzecz
II.1.3 Agroenvironmentální opatření Ing. Josef Makovský, Ph.D.
221 812 523
josefmakovsky@mzecz
II.2.1 Zalesňování zemědělské půdy Ing. Simona Kvasničková
221 812 218
simonakvasnickova@mzecz
II.2.2 Platby v rámci Natury 2000 v lesích Ing. Simona Kvasničková
221 812 218
simonakvasnickova@mzecz
II.2.3 Lesnickoenvironmentální platby Ing.et Ing. Petr Dušek
221 812 830
petrdusek@mzecz
II.2.4 Kalamity a podpora funkcí lesů Ing.et Ing. Petr Dušek
221 812 830
petrdusek@mzecz
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy Ing. Anna Polišenská
221 812 357
annapolisenska@mzecz
III.1.2 Podpora zakládání a rozvoje podniků Ing. Anna Polišenská
221 812 357
annapolisenska@mzecz
III.1.3 Podpora cestovního ruchu Ing. Barbora Fousová
221 812 549
barborafousova@mzecz
III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic Ing. Veronika Llupi Vlasáková
221 812 360
veronikallupivlasakova@mzecz
III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Ing. Veronika Llupi Vlasáková
221 812 360
veronikallupivlasakova@mzecz
III.3.1 Vzdělávání a informace Ing. Barbora Fousová
221 812 549
barborafousova@mzecz
III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění Ing. Lucie Chlupáčová
221 812 283
luciechlupacova@mzecz
IV.1.1 Místní akční skupina Ing. Lucie Chlupáčová
221 812 283
luciechlupacova@mzecz
IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Ing. Tereza Jedličková
221 813 002
terezajedlickova@mzecz
IV.2.1 Realizace projektů spolupráce Ing. Tereza Jedličková
221 813 002
terezajedlickova@mzecz