přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výroční zpráva za rok 2013

V září 2014 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 za rok 2013.

Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika, Rozvoj venkova
Vydal:Ministerstvo zemědělství, Sekce přímých plateb a rozvoje venkova

Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova (dále PRV) za rok 2013 podává informace zejména o postupu administrace opatření PRV v průběhu roku 2013, tj. o průběhu jednotlivých kol výzev k předkládání žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV i o administraci plošných opatření PRV. Dále informuje o souhrnném stavu schválených žádostí o dotaci, podepsaných Dohod o poskytnutí dotace a realizovaných plateb od počátku implementace programu, a to včetně plateb za závazky z minulého programového období. 

V roce 2013 byla vyhlášena dvě kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (18. a 19. kolo) na projektová opatření. Nadále probíhal kontinuální příjem žádostí o dotaci na projekty Technické pomoci (opatření V. 1) a Celostátní sítě pro venkov (opatření V. 2) a omezeně i pro nárokové opatření osy I - I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Kromě registrací nových žádostí pokračovala administrace (schvalování a proplácení) žádostí o dotaci resp. o platbu podaných v předchozích letech. Žádosti o dotaci pro plošná opatření osy II byly přijímány dle termínů uvedených v příslušných nařízeních vlády a v průběhu roku 2013 administrovány.

Program jako celek je z finančního hlediska čerpán úspěšně, celková alokace veřejných prostředků byla k 31. 12. 2013 vyčerpána z cca 79 %.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem