přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výroční zpráva za rok 2011

V září 2012 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 za rok 2011.

Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika, Rozvoj venkova

Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova za rok 2011 podává informace  zejména o postupu administrace opatření PRV v průběhu roku 2011, tj. o průběhu jednotlivých kol výzev k předkládání žádostí o dotaci pro projektová opatření PRV i o administraci nárokových opatření PRV. Dále informuje o souhrnném stavu schválených žádostí o dotaci, podepsaných Dohod o poskytnutí dotace a realizovaných plateb od počátku implementace programu, a to včetně plateb za závazky z minulého programovacího období.

V roce 2011 byly vyhlášeny tři termíny příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova (12., 13. a 14. kolo) na projektová opatření. Nadále probíhal kontinuální příjem žádostí o dotaci na projekty Technické pomoci (opatření V.1) a Celostátní sítě pro venkov (opatření V.2) a pro nárokové opatření osy I - I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Kromě registrací nových žádostí pokračovala administrace (schvalování a proplácení) žádostí o dotaci resp. o platbu podaných v předchozích letech. Žádosti o dotaci pro nároková opatření osy II byly přijímány dle termínů uvedených v příslušných nařízeních vlády a v průběhu roku 2011 administrovány.

Program jako celek je dobře implementován, celková alokace veřejných prostředků byla k 31. 12. 2011 vyčerpána z cca 55 %. Podíl na úspěšném čerpání mají zejména opatření s kontinuitou z předchozího programového období.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem