přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výroční zpráva za rok 2008

Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova ČR za rok 2008 - revize dle připomínek EK.

Rok vydání:2010
Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika, Rozvoj venkova
Vydal:Ministerstvo zemědělství

Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013 za rok 2008 shrnuje  stav administrace opatření PRV, pro která byl vyhlášen příjem žádostí v roce 2008, informuje o průběhu administrace opatření s příjmem žádostí o dotaci v roce 2007 a dále o výplatě závazků z předchozího programového období.

V roce 2008 byly přijímány žádosti o dotaci pro 23 opatření z celkových 25 opatření Programu rozvoje venkova ČR, tj. spuštěna jsou kromě opatření I.2.1 Seskupení producentů a II.2.3 Lesnicko-environmentální platby všechna stávající opatření PRV.

Oproti roku 2007 byly nově přijímány žádosti o dotaci  pro opatření

  • I.3.4 Využívání poradenských služeb , II.2.2 Platby v rámci NATURA 2000 v lesích
  • II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
  • IV.1.1 Místní akční skupina
  • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie a IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem