přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Výroční zpráva za rok 2007

11.2.2009

Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 za rok 2007.

Výroční hodnotící zprávu o pokroku Programu rozvoje venkova ČR za rok 2007 zpracoval odbor Řídící orgán PRV, MZe v souladu s požadavkem článku 82 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005.

V roce 2007 proběhla dvě kola příjmu Žádostí o dotaci v rámci projektových opatření PRV, z nichž první bylo vyhlášeno vzápětí po schválení PRV Evropskou komisí začátkem června 2007 a druhé na podzim téhož roku. Během prvních dvou kol příjmu bylo přijato celkem 3941 Žádostí o dotaci v částce 12,8 mld. Kč, z nichž bylo 827 žádostí zaregistrovaných v prvním kole schváleno. To představuje částku 2,1 mld. Kč celkových veřejných výdajů (podíl EU i ČR). V roce 2007 bylo proplaceno celkem 200 projektů ve finanční částce 100 mil. Kč. Jednalo se o projekty v rámci opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců.

Dále byly v roce 2007 ve dvou termínech do 15. května a do 30. listopadu přijímány Žádosti o dotaci pro nároková opatření osy II PRV. Celkem bylo přijato 14 384 žádostí v celkové částce 4 351,7 mil. Kč. V roce 2007 bylo v rámci nárokových opatření proplaceno 9 752 Žádostí o dotaci v celkové částce 2 729,7 mil. Kč veřejných prostředků. Jednalo se o žádosti, které byly podány na opatření II.1.1 Platby za přírodní znevýhodnění poskytované v horských oblastech a platby poskytované v jiných znevýhodněných oblastech a podopatření II.1.2.1 Platby v rámci Natura 2000 na zemědělské půdě.

K vyhodnocení Strategických plánů Leader (dále SPL) bylo přijato 102 SPL, na základě kterých budou následně vybrány příslušné Místní akční skupiny k vlastní realizaci rozvojových plánů.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem