přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Sběr dat pro monitoring Programu rozvoje venkova

17.3.2014

Informujeme žadatele, že v souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předkládat Evropské komisi každoročně zprávu o pokroku PRV, probíhá v současné době sběr statistických dat u vybraného vzorku příjemců dotace.

Sběr se týká dat potřebných k vyčíslení hodnot výsledkového ukazatele R.2 „Hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích“, resp. R.7 „Nezemědělská hrubá přidaná hodnota v podporovaných podnicích“, R.8 „Hrubý počet vytvořených pracovních míst“ a R.9 „Dodatečný počet turistických návštěv“, a to v závislosti na dotačním titulu.

Vybraní žadatelé budou osloveni prostřednictvím e-mailu pověřeného pracovníka Ústavu zemědělské ekonomiky a informaci, Ing. Jindřicha Špičky, PhD. (spickajindrich@uzeicz), v němž je uveden odkaz na webovou stránku, kde jsou umístěny elektronické formuláře Monitorovacích listů pro relevantní ukazatele pro opatření, v rámci kterého/kterých příslušný žadatel obdržel dotaci,  a to včetně metodických pokynů pro vyplnění dat.

Upozorňujeme, že povinnost žadatele/příjemce dotace poskytovat veškerou součinnost a dokumentaci vztahující se k projektu, a to po celou stanovenou dobu trvání závazku, vyplývá z kapitoly 4., bodu f)obecných podmínek Pravidel.

Zdůrazňujeme, že sběr dat je prováděn pouze vzorkovým šetřením u vybrané skupiny subjektů – žadatelé, kteří nebudou osloveni, žádné údaje v tomto roce poskytovat nemusí, aniž by porušili podmínky Pravidel.

Děkujeme za spolupráci při zajištění dat pro vyhodnocení úspěšnosti podpor z Programu rozvoj venkova!

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem