přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova 2007-2013 - Záverečná zpráva

Dokument přináší vykreslení ekonomických, sociálních a environmentálních kontextových informací, které charakterizují hodnocené programové období.

Tématické oblasti: Dotace a podpory, strukturální politika, Rozvoj venkova

Ex-post hodnocení navazuje na průběžné a střednědobé hodnocení 2007-2013. Zjištění a závěry těchto hodnocení jsou v dokumentu prezentovány a také je provedeno stručné posouzení rozdílů mezi použitými metodami v předchozích hodnoceních a v ex-post evaluaci. Pro posouzení efektů, vyjádřených dopadovými ukazateli, jsou nároky na data a metody hodnocení vyšší. Pozornost je ve zprávě věnována také popisu sběru a zpracování dat.

V kapitole 7 je provedeno shrnutí působení celého programu (včetně kvantifikace a interpretace dopadových indikátorů) a jsou zde uvedena zásadní doporučení, která se zpravidla týkají větší části programu.

Evropská komise zaslala 26. července 2017 připomínky k této zprávě, ze strany hodnotitele byly vypořádány a EK vypořádání schválila dne 23. října 2017.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem