přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hodnocení a monitoring

Za monitoring Programu rozvoje venkova zodpovídá v souladu s čl. 75 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 řídící orgán Programu rozvoje venkova.

euMonitorovací systém PRV umožňuje sledování realizace PRV, na úrovni projektu je propojen s informačním systémem Ministerstva zemědělství a Ministerstva financí, který umožňuje kontinuální sledování finančních toků.

Řídící orgán zodpovídá za pořizování a aktualizaci dat do monitorovacího systému. Do tří měsíců po schválení Programu a po odsouhlasení příspěvku z fondu EZFRV byl ustaven Monitorovací výbor, jehož úkolem je projednávat a schvalovat kritéria pro výběr projektů.

Cílem hodnocení je zvýšit kvalitu, účinnost a efektivitu provádění Programu pro rozvoj venkova. Hodnotí se účinek Programu z hlediska strategických směrů Společenství podle článku 9 a problémy rozvoje venkova charakteristické pro dotyčné členské státy a regiony, přičemž se přihlíží k požadavkům udržitelného rozvoje a k vlivu na životní prostředí, jakož i k plnění požadavků příslušných právních předpisů Společenství.


zobrazit po
  • 1
25.10.2017

Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova 2007-2013 - Záverečná zpráva

Dokument přináší vykreslení ekonomických, sociálních a environmentálních kontextových informací, které charakterizují hodnocené programové období.


15.11.2016

Výroční zpráva za rok 2015 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

V září 2016 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 za rok 2015.


12.4.2016

Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova 2007-2013

V souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předložit do 31. 12. 2016 Evropské komisi ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova 2007-2013, probíhá v současné době dotazníkové šetření a telefonický průzkum ke sběru dat u žadatelů o dotaci / příjemců dotace.


10.9.2015

Výroční zpráva za rok 2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

V září 2015 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 za rok 2014.


4.9.2014

Výroční zpráva za rok 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

V září 2014 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 za rok 2013.


17.3.2014

Sběr dat pro monitoring Programu rozvoje venkova

Informujeme žadatele, že v souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předkládat Evropské komisi každoročně zprávu o pokroku PRV, probíhá v současné době sběr statistických dat u vybraného vzorku příjemců dotace.


24.10.2013

Výroční zpráva za rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

V říjnu 2013 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 za rok 2012.


28.2.2013

Výroční zpráva za rok 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

V září 2012 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 za rok 2011.


27.4.2012

Sběr dat pro monitoring PRV

Oznamujeme příjemcům dotace z PRV, že v souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předkládat Evropské komisi každoročně zprávu o pokroku PRV, proběhne v příštích týdnech sběr statistických dat pro ukazatele výsledků u vybraného vzorku příjemců dotace.


29.2.2012

Výroční zpráva za rok 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

V prosinci 2011 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013 za rok 2010.


26.4.2011

Výroční zpráva za rok 2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 4 MB)

Plná verze - Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova ČR za rok 2009 (schválená Evropskou komisí v březnu roku 2011).


28.3.2011

Zpráva o střednědobém hodnocení

Říjen 2010 - Průběžné hodnocení Programu rozvoje venkova ČR za období 2007 - 2013.


16.8.2010

Výroční zpráva za rok 2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

ZKRÁCENÁ VERZE výroční zprávy o implementaci Programu rozvoje venkova ČR v roce 2009.


10.8.2010

Výroční zpráva za rok 2008 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova ČR za rok 2008 - revize dle připomínek EK.


19.4.2010

Sběr dat pro monitoring PRV

V souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předkládat Evropské komisi každoročně zprávu o pokroku PRV, probíhá v současné době sběr statistických dat u vybraného vzorku příjemců dotace, kterým byla finanční částka proplacena do konce roku 2009.


11.2.2009

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva o implementaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 za rok 2007.


20.9.2006

Hodnocení a monitoring

Nařízení Rady (ES) 1698/2005 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova - EZFRV (z angl. EAFRD) stanoví v článku 86, že členské státy musí zavést pro každý program rozvoje venkova systém průběžného hodnocení.

zobrazit po
  • 1