přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

26.8.2015

Ministr zemědělství schválil dne 20. 8. 2015 zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (dále jen „Pravidla“). Zpřesnění se týká podmínky, která opravňuje Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) k provádění kontrol u příjemců dotace.

Dle aktuálního znění Pravidel může SZIF provádět kontrolu ode dne zaregistrování Žádosti o dotaci po celou dobu trvání závazku stanoveného v Dohodě o poskytnutí dotace. Doba trvání závazku je zpravidla 5 let od podpisu Dohody. Dle nařízení Rady (ES) č. 659/1999/ES ze dne 22. března 1999 má Evropská komise právo rozhodnout o navrácení dotace v případě, kdy podpora byla využita protiprávně. Pravomoci Evropské komise ve věci navrácení podpory od příjemce podléhají promlčecí lhůtě 10 let.

V souladu s tímto nařízením schválil ministr zemědělství následující zpřesnění Pravidel:

Kontrola ze stany SZIF může být prováděna ode dne zaregistrování Žádosti o dotaci po celou dobu trvání závazku stanoveného v Dohodě dobu 10 let od proplacení dotace.

Toto zpřesnění se týká všech projektových opatření os I, II, III a IV Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem