přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změna sankčního systému pro Žádosti o proplacení administrované v Programu rozvoje venkova

10.6.2015

Důležité upozornění pro příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013. Dne 8. 6. 2015 byla ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou schválena změna kapitoly Snížení částky dotace.

Dne 1. 1. 2015 vešlo v platnost Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 809/2014  ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013. Nové prováděcí nařízení zvyšuje procento rozdílu zjištěného při administraci Žádosti o proplacení pro udělení sankce z 3 % na 10 %. Sankce je udělena, pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl mezi částkou uvedenou v Žádosti o proplacení (resp. mezi požadovanou částkou) a částkou, která má být příjemci vyplacena po přezkoumání Žádosti o proplacení (resp. částkou zjištěnou po přezkoumání způsobilosti výdajů). Uvedená změna se týká všech žadatelů, kteří podali nebo podají Žádost o proplacení po 1. 1. 2015.

Původní znění:

Korekce [K] při administraci Žádosti o proplacení: pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl mezi částkou uvedenou v Žádosti o proplacení a částkou, která má být příjemci vyplacena po přezkoumání Žádosti o proplacení:

a) do 3% (včetně), je příjemci vyplacena částka odpovídající výdajům, ze kterých je stanovena dotace, po přezkoumání,

b)  o více než 3%, je příjemci vyplacena zjištěná částka po přezkoumání snížená ještě o sankci odpovídající rozdílu mezi částkou požadovanou a zjištěnou částkou po přezkoumání způsobilosti výdajů.

 

Nové znění:

Korekce [K] při administraci Žádosti o proplacení: pokud je na základě kontroly zjištěn rozdíl mezi částkou uvedenou v Žádosti o proplacení a částkou, která má být příjemci vyplacena po přezkoumání Žádosti o proplacení:

a) do 3% (včetně), je příjemci vyplacena částka odpovídající výdajům, ze kterých je stanovena dotace, po přezkoumání, resp. do 10 % (včetně) pro Žádosti o proplacení podané od 1. 1. 2015 na základě čl. 63 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014 ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013,

b)  o více než 3%, je příjemci vyplacena zjištěná částka po přezkoumání snížená ještě o sankci odpovídající rozdílu mezi částkou požadovanou a zjištěnou částkou po přezkoumání způsobilosti výdajů, resp. o více než 10 % pro Žádosti o proplacení podané od 1. 1. 2015 na základě čl. 63 Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 809/2014  ze dne 17. července 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem