přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Příprava na proplacení DPH obcím si vyžádá pozastavení plateb na projekty PRV

17.8.2009

Vzhledem k připravovanému národnímu dotačnímu titulu, ze kterého bude obcím a svazkům obcí hrazeno DPH, ministerstvo zemědělství rozhodlo o dočasném pozastavení proplácení projektů, které byly schváleny v rámci prvního až čtvrtého kola příjmu žádostí. Tento stav je pouze přechodný a bude trvat do doby schválení nového dotačního titulu. Vláda o něm bude jednat v průběhu srpna.

V rámci přípravy nového dotačního titulu pro financování DPH u projektů obcí a svazků obcí schválených k financování z Programu rozvoje venkova v 1. – 5. kole příjmu žádostí bylo ministerstvem zemědělství rozhodnuto o pozastavení proplácení projektů z 1. – 4. kola příjmu. Tento stav bude trvat do doby schválení nového národního dotačního titulu vládou. Poté bude zveřejněna detailní tisková zpráva k dalšímu postupu administrace DPH.
 
Ačkoliv přijalo ministerstvo zemědělství rozhodnutí, že pro žádosti předkládané v roce 2009 a dále již pro veřejnoprávní subjekty DPH způsobilým výdajem nebude, nacházejí se v administrativním systému řádově stovky žádostí schválených v letech 2007-2008, u kterých byla DPH považována za způsobilou, žadatelům schválena a s ohledem na právní nárok také musí být proplacena.
 
Příjemcům je dotace z PRV hrazena z prostředků předfinancovaných ze státního rozpočtu a návazně nárokována u Evropské komise k refundaci ve výši 75%. S ohledem na nařízení Rady nemůže být částka dotace související s DPH tímto způsobem nárokována, proto jsou výkazy vyplacených prostředků předávané Komisi o DPH očištěny. V průběhu administrace programu tak vzniká nesoulad mezi prostředky vyplacenými v rámci výdajů na PRV a prostředky vykazovanými vůči Komisi.

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem