přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Podpory de minimis – uzavírání Dohod v rámci 8. kola

5.3.2010

Žadatelé, jejichž projekty uspěly v rámci 8. kola příjmu žádostí, budou prostřednictvím zvacích dopisů pro uzavírání Dohod vyzýváni k předložení Čestného prohlášení – de minimis za účelem posouzení oprávněnosti čerpat podporu de minimis v rámci PRV.

Čestné prohlášní v rámci Programu rozvoje venkova je v souladu s použitelnými předpisy EU (kontrola limitů 200.000 EUR dle NK (ES) č. 1998/2006, resp. 500.000 EUR v souladu s Českým přechodným rámcem dle Rozhodnutí Komise N 236/2009).

V PRV se jedná o tři následující opatření, která jsou notifikována v rámci podpor de minimis a průřezově i dvou opatření osy IV:

  • I.1.2. Investice do lesů
  • III.2.2. Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
  • III.3.1. Vzdělávání a informace
  • IV.1.2. Realizace místní rozvojové strategie
  • IV.2.1. Realizace projektů spolupráce

Formulář Čestného prohlášení - de minimis je k dispozici na internetových stránkách SZIF v sekci Program rozvoje venkova, v záložce "Ke stažení".

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem