přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Harmonogram příjmu žádostí na rok 2012

19.12.2011

Dne 19.12.2011 schválil ministr zemědělství Petr Bendl harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova pro rok 2012. Tento harmonogram byl projednán a odsouhlasen členy Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova na jeho 11. zasedání dne 29.11.2011.

V průběhu roku 2012 mohou být v harmonogramu provedeny drobné úpravy. Každé kolo bude vyhlašováno samostatnou tiskovou zprávou nejméně čtyři týdny před začátkem příjmu žádostí o dotaci.

JARNÍ KOLO: únor/březen 2012

 • I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství (příjem žádostí březen),
 • I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost (příjem žádostí proběhne samostatně již v únoru),
 • I.1.4 Pozemkové úpravy (příjem žádostí březen),
 • III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (příjemžádostí březen),
 • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie (příjem žádostí březe),
 • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce (příjem žádostí březen).

LETNÍ KOLO: červen 2012

 • I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
 • III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje,
 • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie,

PODZIMNÍ KOLO: říjen 2012

 • I.1.2 Investice do lesů,
 • I.1.4 Pozemkové úpravy,
 • I.3.4 Využívání poradenských služeb,
 • II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů,
 • III.1.3 Podpora cestovního ruchu,
 • III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění (opatření nově zařazované do Programu rozvoje venkova, závisí na schválení modifikace programového dokumentu Evropskou komisí).
 • IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie,
 • IV.2.1 Realizace projektů spolupráce.

Spuštění opatření I.2.1 Seskupení producentů závisí na finalizaci přípravy opatření ke spuštění, bude vyhlášeno samostatně v průběhu roku 2012 (pravděpodobně na podzim roku 2012).

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem