přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Deváté kolo příjmu žádostí z PRV

Ministr zemědělství Jakub Šebesta schválil 17. 12. 2009 zpřesnění Pravidel pro 9. kolo příjmu žádostí Programu rozvoje venkova.

Organizace: Ministerstvo zemědělství

Zpřesnění Pravidel pro 9. kolo příjmu žádostí se týká opatření:  

  • I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
    o    podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků,
    o    podopatření I.1.1.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v zemědělství,
  • I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců,
  • II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů,
  • III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy,
  • III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.

Zároveň ministr schválil zpřesnění Pravidel pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina, které vstoupí v platnost 1.1.2010.

Příjem žádostí na výše uvedená opatření (kromě opatření IV.1.1 Místní akční skupina) a na opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie proběhne v termínu od 16.2.2010 do 8.3.2010 do 13 hodin na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Pro opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců bude příjem žádostí standardně zahájen o týden později, tedy 23. 2. 2010, a ukončen shodně 8. 3. 2010 ve 13 hodin.

Celková podpora žadatelům v rámci 9. kola přesáhne 2,8 mld. Kč.

Při projednání změn pro 9. kolo byl kladen důraz nejen na zachování kontinuity jednotlivých opatření (nedošlo tedy k zásadním změnám podmínek), ale především na zjednodušení administrativních postupů.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (sekce Dotace, podsekce PRV – příslušné osy) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Program rozvoje venkova.

V rámci jarního kola probíhal standardně příjem žádostí i na opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. Aby bylo umožněno žadatelům předkládat žádosti v delších a průběžnějších termínech, proběhne vyhlášení příjmu žádostí samostaně cca koncem 1. čtvrtletí roku 2010.

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe