přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
13.5.2010

Seminář: Novelizace Pravidel pro žadatele o podporu z PRV PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 475 KB)

25. května 2010 proběhne v budově MZe seminář zaměřený na Obecná pravidla Programu rozvoje venkova, opatření I.1.3 a III.1.3. Přihlášky je nutné podat do 19. května. Podrobnější informace viz příloha.


16.4.2010

V Programu rozvoje venkova dochází k prospěšným změnám

Tisková zpráva – Monitorovací výbor Programu rozvoje venkova projednal možnosti dalšího snižování administrativní zátěže a zrychlení čerpání evropských prostředků. Výbor se věnoval také změnám opatření, které se objeví už při příjmu žádostí pro plánované letní kolo. Dalším bodem jednání bylo připravované podzimní kolo příjmu žádostí i aktuální otázka výše závazkování nedávno ukončeného 9. kola příjmu.


12.5.2009

V červnu bude zahájeno 7. kolo příjmu žádostí z PRV

V období 9. – 29. června budou moci žadatelé předkládat projekty pro opatření Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, Pozemkové úpravy, Další odborné vzdělávání a informační činnost, Podpora cestovního ruchu, Místní akční skupina, Realizace místní rozvojové strategie a Realizace projektů spolupráce.


7.5.2009

Program rozvoje venkova umožní farmářům rozšířit podnikání

Ministr zemědělství Petr Gandalovič podpoří prostřednictvím Programu rozvoje venkova zemědělské podnikatele, kteří se rozhodnou rozšířit svoji činnost směrem ke zpracování zemědělské produkce. Svým rozhodnutím reaguje tak na nově schválenou vyhlášku o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků.


22.2.2009

Příjem žádostí v rámci 6. kola prodloužen do 9. března 2009

Příjem žádostí na projektová opatření Programu rozvoje venkova v rámci 6. kola bude prodloužen až do 9. března 2009. Je to další krok ministra zemědělství, který má napomoci zemědělcům v současné nepříznivé ekonomické situaci, především jim dát více času na vyjednání bankovního úvěru a získání platného stavebního povolení.


13.2.2009

Žadatelé o dotace z PRV nemusejí předkládat Výpis z katastru nemovitostí

Žadatelům o dotace na projekt výstavby nebo rekonstrukce zemědělských podniků vychází ministerstvo zemědělství vstříc a umožňuje, aby v žádosti výpis z katastru nahradili jiným dokumentem, například informativním výpisem.


16.1.2009

V únoru odstartuje 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Více než dvě miliardy korun jsou určeny na podporu projektů v 6. kole příjmu žádostí v rámci PRV. Podpora je určena především na modernizaci zemědělských podniků, spolupráci při vývoji nových produktů a technologií, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy, dostane se i na zakládání a rozvoj podniků nebo zahájení činnosti mladých zemědělců.


15.1.2009

Delší lhůty realizace projektů PRV žadatelům usnadní žadatelům financování

V reakci na současný ekonomický vývoj Ministerstvo zemědělství prodloužilo lhůtu na realizaci projektů v rámci Programu rozvoje venkova.


8.8.2008

Příprava na 5. kolo příjmu žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova ČR

Dle aktualizovaného harmonogramu pro příjem žádostí v roce 2008 začne na jednotlivých RO SZIF a CP SZIF příjem žádostí pro níže uvedená opatření 7. října 2008.


17.6.2008

Informace pro žadatele o dotaci z PRV - hlášení o změnách zasíláná poštou

Zpřesnění obecné části Pravidel týkající se hlášení o změnách.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední