přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
17.12.2010

Významné zjednodušení Pravidel IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013

Dne 15. prosince 2010 byla ministrem zemědělství Ivanem Fuksou podepsána aktualizovaná Pravidla pro žadatele v opatření IV.1.1 Místní akční skupina a IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Specifickou část Pravidel IV.1.2 tvoří Metodika pro tvorbu Fichí a specifické podmínky opatření IV.1.2. Účinnost aktualizovaných Pravidel je uvedena v příslušných kapitolách jednotlivých Pravidel.


16.12.2010

Zpřesnění Pravidel pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie v Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013

Dne 9. 12. 2010 schválil Ministr zemědělství v souladu s bodem 15., odstavcem 1 obecné části Pravidel zpřesnění Pravidel pro žadatele pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie č. j. 14932/2010-10000.


13.12.2010

Monitorovací výbor projednal podmínky příjmu žádostí do Programu rozvoje venkova pro příští rok

Tisková zpráva – Monitorovací výbor projednal harmonogram výzev k předkládání žádostí do Programu rozvoje venkova včetně nových podmínek tohoto programu. Po podpisu ministra zemědělství Ivana Fuksy budou Pravidla pro daná opatření zveřejněna společně s vyhlášením příjmu žádostí.


8.12.2010

Harmonogramu příjmu žádostí o dotaci u projektových opatření PRV na rok 2011

Informujeme o schváleném harmonogramu příjmu žádostí o dotaci na projektová opatření Programu rozvoje venkova na příští rok.


6.12.2010

10. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření IV.1.2

Ke dni 19.11.2010 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Přiložené soubory s bližšími informacemi o příjemcích dotace jsou členěny dle regionu NUTS II.


6.12.2010

10. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření IV.2.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 72 KB)

Ke dni 19.11.2010 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Celkem bylo dosud schváleno 14 žádostí v hodnotě 47.644.580,- Kč. Blížší specifikace viz příloha.


3.12.2010

Změna nařízení vlády č. 479 Sb.

Dne 1. prosince 2010 schválila Vláda ČR návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor. Tento předpis novelizuje nařízení vlády č. 75/2007 Sb., č. 79/2007 Sb., 239/2007 Sb., č. 147/2008 Sb., a č. 53/2009 Sb.


3.12.2010

Změna nařízení vlády č. 75/2007 Sb.

Dne 1. prosince 2010 schválila Vláda ČR návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů.


19.11.2010

Významné zjednodušení Pravidel pro podporu předčasného ukončení zemědělské činnosti

Dne 16. listopadu 2010 schválil ministr zemědělství Ivan Fuksa zpřesnění Pravidel pro žadatele v opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ). Zpřesnění Pravidel je účinné od 1.1.2011.


5.11.2010

10. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření III.1.3 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 217 KB)

Dne 4.11.2010 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 10. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu. Celkem bylo schváleno 142 žádostí v hodnotě 468.795.750,- Kč. Blížší specifikace žadatelů viz příloha.

zobrazit po