přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.
zobrazit po
12.4.2016

Ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova 2007-2013

V souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předložit do 31. 12. 2016 Evropské komisi ex-post hodnocení Programu rozvoje venkova 2007-2013, probíhá v současné době dotazníkové šetření a telefonický průzkum ke sběru dat u žadatelů o dotaci / příjemců dotace.


15.1.2016

19. zasedání MV PRV 19. 11. 2015

Podkladové materiály k jednání, které byly zaslány / předloženy členům Monitorovacího výboru.


14.1.2016

Zápis z 19. jednání Monitorovacího výboru PRV PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 356 KB)

Dne 19. listopadu 2015 proběhlo 19. jednání členů MV.


15.12.2015

Program rozvoje venkova ČR PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

V prosinci 2015 byla ze strany EK schválena aktualizovaná verze programového dokumentu.


11.12.2015

Výzva pro Místní akční skupiny k doložení povinných dokumentů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 146 KB)

V příloze naleznete výzvu pro MAS k doložení povinných dokumentů, které se mají doložit na příslušný RO SZIF nejpozději do 31. 12. 2015 .


14.10.2015

Úprava termínu pro schválení proplacení platby

Informujeme žadatele, že pan ministr schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele z Programu rozvoje venkova pro období 2007 - 2013.


26.8.2015

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013

Ministr zemědělství schválil dne 20. 8. 2015 zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013 (dále jen „Pravidla“). Zpřesnění se týká podmínky, která opravňuje Státní zemědělský intervenční fond (dále jen „SZIF“) k provádění kontrol u příjemců dotace.


10.6.2015

Změna sankčního systému pro Žádosti o proplacení administrované v Programu rozvoje venkova

Důležité upozornění pro příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013. Dne 8. 6. 2015 byla ministrem zemědělství Ing. Marianem Jurečkou schválena změna kapitoly Snížení částky dotace.


3.6.2015

23. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Ministerstvo zemědělství v rámci 23. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na opatření Neproduktivní investice v lesích. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 10. 6. 2015 od 8:00 hod. do 16. 6. 2015 do 15:00 hod. a je určen pro cíl Konkurenceschopnost, tzn. území hlavního města Prahy.


3.6.2015

Výklad preferenčního kritéria v opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu, záměru b) ubytování sport

S ohledem na skutečnost, že k 31. březnu 2015 přestal v České republice platit systém mléčných kvót a nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, bylo zrušeno, zveřejňujeme doplňující informace k preferenčnímu kritériu, které zvýhodňuje příjemce dotace jako držitele individuálního referenčního množství mléka pro přímý prodej.


6.5.2015

17. kolo - Zpřesnění Pravidel pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy

Ministr zemědělství dne 30. 4. 2015 schválil v souvislosti s organizační změnou na SPÚ aktualizaci Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR (dále jen „PRV“) na období 2007 - 2013 (dále jen „Pravidla“) pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy pro 17. kolo příjmu žádostí.


Datum konání: 26.1.2015  – 9.2.2015 

22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských…

Ve 22. kole budou podpořeny i stroje a technologie do zemědělských, potravinářských a lesnických podniků. Ministerstvo zemědělství v rámci 22. kola příjmu žádostí vyhlašuje…


16.1.2015

Zpřesnění Pravidel III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Dne 15. 1. 2015 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění dle kapitoly 17 těchto Pravidel. Uvedená zpřesnění se budou týkat zpětně všech schválených projektů. Upozorňujeme všechna místní partnerství, která při administraci Žádosti o proplacení ponížila způsobilé výdaje z důvodu nesplnění podmínky nahlášení akcí tréninkové výzvy, aby dodatečně na příslušném Regionálním odboru Státního zemědělského intervenčního fondu podala Hlášení o změně, opravenou soupisku a doklady k uskutečněným výdajům, a to nejpozději do 31. 3. 2015.


Datum konání: 12.1.2015  – 16.1.2015 

22. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci mimořádného 22. kola příjem Žádostí o dotaci pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce. Příjem Žádostí…


13.11.2014

Informace o činnosti Přezkumné komise pro projektová opatření PRV

Přezkumná komise na svých 47 jednáních projednala již 577 případů - stížností žadatelů na postup Státního zemědělského intervenčního fondu či žádostí o výjimku z Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013. Výjimka z Pravidel byla doporučena v 88 případech.


14.10.2014

Seminář k Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovolují pozvat na seminář k Pravidlům pro opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce platných pro výzvu v rámci 22. kola příjmu Žádostí o dotaci. Seminář se bude konat dne 4. 11. 2014 v budově Ministerstva zemědělství (sál č. 400) od 10:00 do 13:00 hodin.


11.8.2014

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – nové předpisy k veřejné podpoře s dopadem zejména na míru a výši dotace

Informace pro příjemce dotace z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – 18. kolo příjmu žádostí a z opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje – 20. kolo příjmu žádostí. Dne 6. 8. 2014 ministr zemědělství Marian Jurečka schválil zpřesnění Pravidel, které navazuje na nově přijaté právní předpisy k veřejné podpoře, platné od 1. 7. 2014. Zpřesnění se týká žadatelů, jejichž projekt byl či bude schválen ke spolufinancování, ale Dohoda o poskytnutí dotace nebyla uzavřena do 30. 6. 2014.


31.7.2014

Prezentace ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

V přílohách naleznete prezentace ze seminářů k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020, které se konaly ve dnech 24. 7. 2014 v Brně a 29. a 30. 7. 2014 v Praze.


21.7.2014

Semináře k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovolují pozvat na semináře k Metodice pro standardizaci Místních akčních skupin v programovém období 2014-2020.


3.7.2014

21. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství v rámci 21. kola příjmu žádostí vyhlašuje příjem žádostí na opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 4. 8. 2014 do 8. 8. 2014.


3.4.2014

17. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – aktualizace Pravidel pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy

Ministr zemědělství rozhodl o úpravě Pravidel (čj. 22350/2014-MZE-14112) pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy pro 17. kolo příjmu žádostí, které proběhlo v termínu 17. – 23. 10. 2012.


17.3.2014

Sběr dat pro monitoring Programu rozvoje venkova

Informujeme žadatele, že v souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předkládat Evropské komisi každoročně zprávu o pokroku PRV, probíhá v současné době sběr statistických dat u vybraného vzorku příjemců dotace.


7.3.2014

UPOZORNĚNÍ PRO ŽADATELE VE 20. KOLE PŘÍJMU ŽÁDOSTÍ

Upozorňujeme žadatele na změnu postupu administrace Žádostí o dotaci, která je uvedena v Pravidlech pro žadatele pro 20. kolo příjmu žádostí.


Datum konání: 3.3.2014  – 14.3.2014 

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

Ministerstvo zemědělství v rámci 20. kola příjmu žádostí vedle podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství pro území hlavního…


27.2.2014

Výklad preferenčního kritéria v rámci opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků Projekt je komplexního charakteru

S ohledem na časté dotazy žadatelů zveřejňujeme doplňující informace k preferenčnímu kritériu Projekt je komplexního charakteru. Projekt v případě zaměření na chov skotu, ovcí a/nebo koz zahrnuje minimálně tři aktivity. Projekt v případě zaměření na chov prasat a/nebo drůbeže (bez nosnic) zahrnuje minimálně dvě aktivity.


6.2.2014

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova – aktualizace Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Ministr zemědělství rozhodl o úpravě Pravidel pro 20. kolo příjmu žádostí pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, čímž plně zohlednil výsledky hlasování členů Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova.


5.2.2014

Upozornění pro žadatele ve 20. kole příjmu žádostí

Upozornění na preferenční kritérium v podopatření I.1.1.1 - Modernizace zemědělských podniků („Projekt je realizován v Ústeckém nebo Moravskoslezském kraji (NUTS 3)“) a kritérium přijatelnosti v opatření III.1.2 - Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje („Projekt v záměru e) lze realizovat na území krajů Ústeckého a Moravskoslezského v obci do 2000 obyvatel.“).


30.1.2014

Nové Obecné podmínky Pravidel platí i pro podopatření I.1.3.2

V rámci 20. kola příjmu žádostí budou administrovány i Žádosti o dotaci v podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství pro území hlavního města Prahy. Specifické podmínky Pravidel pro žadatele byly schváleny a zveřejněny již v prosinci 2013.


20.12.2013

Změna definice příjemce dotace pro opatření PRV

Důležité upozornění pro žadatele/příjemce dotace z Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013. Dne 20. 12. 2013 byla ministrem zemědělství Miroslavem Tomanem schválena změna Definic příjemce dotace.


20.12.2013

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje v rámci mimořádného 20. kola příjem žádostí na opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie.


19.12.2013

Výzva k nahlášení změn v projektech

Tisková zpráva - Maximální prioritou Ministerstva zemědělství je plně vyčerpat rozpočet dotací alokovaný na Program rozvoje venkova. V souvislosti s blížícím se koncem programového období a potřebou revidovat veškeré zbývající finanční prostředky se Ministerstvo zemědělství obrací na všechny příjemce dotace se žádostí o sdělení, zda bude dotace, schválená v rámci konkrétního projektu, vyčerpána v plné výši.


6.12.2013

20. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova pro podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) v potravinářství

Ve 20. kole bude podpořena spolupráce pražských výrobců potravin s výzkumnými subjekty pro zavedení inovačních postupů do výroby.


12.11.2013

Monitorovací výbor jednal o finančních přesunech v Programu rozvoje venkova

Členové Monitorovacího výboru Programu rozvoje venkova na svém 15. zasedání dne 6. listopadu schválili úpravu finančních tabulek Programu rozvoje venkova, jejímž cílem je účelné a úplné vyčerpání přidělených finančních prostředků.


14.8.2013

Školení: III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění

Ministerstvo zemědělství a Státní zemědělský intervenční fond si Vás dovolují pozvat na seminář zaměřený na úspěšnou realizaci projektů podpořených z Programu rozvoje venkova v opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění.


24.7.2013

12. kolo - Aktualizace Pravidel pro opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Informace pro žadatele z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, kteří se v rámci preferenčních kritérií zavázali k převzetí hospodářství od zemědělce staršího 55 let ve lhůtě 36 měsíců od podání Žádosti o dotaci.


24.7.2013

Zpřesnění Pravidel pro opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti

Informace pro žadatele z opatření I.3.3 Předčasné ukončení zemědělské činnosti v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, kteří svůj zemědělský podnik předávají příjemci dotace z opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, který se k tomuto převzetí hospodářství zavázal v rámci preferenčních kritérií.


19.6.2013

Změna Pravidel pro opatření I.1.3, I.3.4 a II.2.4 pro 19. kolo příjmu žádostí – definice příjemce dotace

Důležité upozornění pro žadatele z opatření I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, I.3.4 Využívání poradenských služeb a II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů, kteří plánují předložit projekt v rámci 19. kola příjmu žádostí (příjem žádostí 19. 6. – 2. 7. 2013). Dne 18. 6. 2013 ministr zemědělství Petr Bendl schválil změnu Pravidel, která zmírňuje přístup ke společnostem s listinnými akciemi na majitele.


19.6.2013

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy – závaznost velikostní kategorie podniku

Informace pro příjemce dotace z opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy, záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice, kteří mají schválen projekt z 6., 9. a 13. kola příjmu žádostí. Dne 11. 6. 2013 ministr zemědělství Petr Bendl schválil zpřesnění Pravidel, které ruší nerelevantní povinnost dodržet kategorii podniku (malý, střední, velký), kterou žadatel deklaroval při podání Žádosti o dotaci, i ke dni podání Žádosti o proplacení.


Datum konání: 19.6.2013  – 2.7.2013 

19. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V 19. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,029 mld. Kč na přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, využívání poradenských služeb a obnovu lesního potenciálu po kalamitách…


13.6.2013

Prodloužení příjmu žádostí o podporu v rámci Programu rozvoje venkova z důvodu obnovy lesního potenciálu po kalamitní situaci.

V návaznosti na stávající povodňovou situaci a zejména s ohledem na zajištění pomoci postiženým oblastem a subjektům ministr zemědělství Petr Bendl dne 11. 6. 2013 schválil zpřesnění Pravidel pro poskytnutí podpory v rámci obnovy lesního potenciálu po kalamitách a podpory společenských funkcí lesů.


28.3.2013

Novela zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, se dotkne i příjemců dotace v rámci Programu rozvoje venkova a OP Rybářství

Na základě pokynu Ministerstva financí upozorňuje Ministerstvo zemědělství žadatele na novelu zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, kde se v § 3 písm. h) ukládá povinnost zákonem vyjmenovaným příjemcům dotací a návratných finančních výpomocí od 1. dubna 2013 využívat účet v České národní bance (dále jen ,,ČNB“) k příjmu zmiňovaných podpor.


Datum konání: 6.3.2013  – 19.3.2013 

18. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V 18. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,3 mld. Kč na modernizace zemědělských podniků, inovace v zemědělství i potravinářství, další odborné vzdělávání a informační činnost a…


1.3.2013

Zpřesnění Pravidel pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova Programu rozvoje venkova ČR 2007 – 2013.

Dne 28. 2. 2013 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel pro opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby a dále pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Zpřesnění se týká podmínky prokazování vlastnických vztahů, povinné přílohy předkládané k Žádosti o proplacení v případě stavebních prací a metodiky definice a způsobu kontroly nově vytvořených pracovních míst. Pro žadatele tímto zpřesněním nedochází ke zpřísnění podmínek Pravidel.


21.2.2013

18. kolo - Aktualizace Obecné části Pravidel PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 275 KB)

Obecná část Pravidel - A, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR podané v rámci 18. kola příjmu žádostí.


21.2.2013

Oprava Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků pro 18. kolo příjmu žádostí

Ministr zemědělství dne 20. února 2013 schválil zpřesnění Pravidel pro žadatele. V Pravidlech pro žadatele, která byla zveřejněna na internetových stránkách při vyhlášení 18. kola příjmu žádostí, byl v podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků v příloze č. 3 Preferenční kritéria uveden nesprávný postup přidělení bodů u preferenčního kritéria č. 13.


Datum konání: 6.2.2013  – 12.2.2013 

Výzva pro příjem žádostí - nové opatření Programu rozvoje venkova III.4.1 Získávání dovedností,…

Dne 11. 9. 2012 schválil ministr zemědělství Ing. Petr Bendl Pravidla pro opatření III.4.1 Získávání dovedností, animace a provádění. Jedná se o nové opatření Programu rozvoje venkova.…


29.11.2012

Předběžný Harmonogram příjmu žádostí o dotaci pro projektová opatření Programu rozvoje venkova ČR na rok 2013

V rámci Programu rozvoje venkova ČR budou v roce 2013 vyhlášena poslední dvě kola příjmu žádostí o dotaci. Ministerstvo zemědělství již připravilo opatření, která budou s nejvyšší pravděpodobností v příštím roce spuštěna.


Datum konání: 17.10.2012  – 23.10.2012 

17. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V 17. kole příjmu žádostí bude rozděleno přibližně 1,6 mld. Kč na investice do lesů, pozemkové úpravy, využívání poradenských služeb, obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských…


11.10.2012

Informace pro žadatele z PRV - AEO

Informace se týká prodlužování závazků v Agroenvironmentálních opatřeních v roce 2012


2.10.2012

Výklad podmínky vztahující se k akciovým společnostem ve vztahu k definici žadatele u žádostí PRV a OPR

Od 17. kola Programu rozvoje venkova (dále jen „PRV“) a 14. kola Operačního programu Rybářství (dále jen „OPR“) jsou z okruhu potencionálních příjemců vyloučeny subjekty mající právní formu akciové společnosti s listinnými akciemi na majitele (dále jen „ASNM“) a dále rovněž subjekty, jejichž struktura je s ASNM jakkoliv spjata, a to i prostřednictvím více subjektů.

zobrazit po