přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hodnocení programu

Výroční zprávy obsahují pokrok, kterého bylo dosaženo při provádění operačního programu a prioritních os ve vztahu k jejich konkrétním a ověřitelným cílům; změnu v celkové situaci, která má vliv na provádění pomoci; finanční provádění operačního programu; opatření, která Řídící orgán a Monitorovací výbor přijaly pro zajištění kvality a účinnosti provádění; opatření přijatá za účelem zajištění poskytování informací o operačním programu a jeho propagace.

Výroční zprávy zpracovává Řídící orgán pro každý rok programovacího období a schvaluje Monitorovací výbor OP Rybářství.

Ex ante hodnocení – cílem tohoto hodnocení je zajistit provázanost mezi hlavními zásadami národního strategického plánu a operačního programu, optimalizovat přidělování rozpočtových zdrojů v rámci operačního programu a zlepšit kvalitu programování.
 
Hodnocení v polovině období – cílem tohoto hodnocení je posoudit účinnost celého operačního programu nebo jeho části s cílem upravit jej tak, aby se zlepšila kvalita pomoci a jeho provádění.
 
Ex post hodnocení – posuzuje stupeň využití zdrojů, efektivnost a účinnost operačního programu a jeho účinek v souvislosti s cíli. Zjišťuje faktory, které přispěly k úspěchu nebo neúspěchu provádění operačního programu.

zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední
22.9.2017

Závěrečná zpráva Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Závěrečná zpráva OP Rybářství 2007 - 2014 byla schválena na 17. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství dne 18. 11. 2016.


6.10.2015

Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2014 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Výroční zpráva OP Rybářství 2007 - 2013 za rok 2014 byla schválena na 16. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství dne 17.6.2015.


21.7.2014

Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Výroční zpráva OP Rybářství 2007 - 2013 za rok 2013 byla schválena na 14. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství dne 12.6.2014.


2.10.2013

Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výroční zpráva OP Rybářství 2007 - 2013 za rok 2012 byla schválena na 12. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství dne 18.6.2013.


20.8.2012

Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2011 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výroční zpráva OP Rybářství 2007 - 2013 za rok 2011 byla schválena na 10. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství dne 6.6.2012.


4.1.2012

Střednědobé hodnocení Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Střednědobé hodnocení Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 bylo členům MV OP Rybářství představeno dne 9. 6. 2011 na 8. zasedání MV, kde bylo členy vzato na vědomí. Dne 28. 6. 2011 byla Závěrečná zpráva projektu Střednědobé hodnocení Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 zaslána k posouzení Evrospké Komisi.


6.9.2011

Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Výroční zpráva OP Rybářství 2007 - 2013 za rok 2010 byla schválena na Monitorovacího výboru OP Rybářství dne 9.6.2011.


16.9.2010

Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2009 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výroční zpráva OP Rybářství 2007 - 2013 za rok 2009 byla schválena na 6. zasedání Monitorovacího výboru OP Rybářství dne 8.6.2010.


20.11.2009

Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2008 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 1 MB)

Výroční zpráva Operačního programu Rybářství 2007 - 2013 za rok 2008 schválená na 4. zasedání MV OP Rybářství dne 19.6.2009.

20.11.2009

Výroční zpráva OP Rybářství za rok 2007 DOC Otevírá se do nového okna. (DOC, 151 KB)

Výroční zpráva OP Rybářství 2007 - 2013 za rok 2007 byla schválena Monitorovacím výborem Operačního programu Rybářství na jeho 2. zasedání dne 4. června 2008 a byla oficiálně předána Evropské komisi dne 26. června 2008.
zobrazit po
  • 1
  • 2
  • následující
  • poslední