přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační výzva - 11. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství

Zahájení příjmu žádostí: 25.10.2011
Poslední možnost podání žádosti: 7.11.2011  13:00
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szifcz

Tato výzva se týká následujících opatření a záměrů OP Rybářství:

  • 3.1 Společné činnosti, záměr a) zdokonalení odbornosti pracovníků v odvětví rybářství
  • 3.3 Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampně, záměr b)propagace produktů uznaných podle nařízení Rady (ES) č. 510/2006
  • 3.3 Podpora a rozvoj nových trhů a propagační kampně, záměr e)pořádání veletrhů a výstav a účast na nich
  • 3.4 Pilotní projekty, záměr a) testování inovačních technologií za podmínek blízkých výrobním podmínkám s cílem získat technické nebo ekonomické poznatky o nových technologiích

Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat v období od 25. 10. 2011 do 7. 11. 2011 do 13:00 hodin.

Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím PORTÁLU FARMÁŘE a na všech podatelnách příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu. Vyplnění a elektronické zaslání Žádostí o dotaci z OP Rybářství prostřednictvím Portálu farmáře SZIF bude možné již od 4. 40. 2011.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty OP Rybářství pro období 2007 - 2013, je k dispozici v elektronické podobě v sekci Operační program Rybářství (v podsekcích pro příslušnou osu a opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) v sekci Operační program Rybářství.

 

 

Přílohy