přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotační výzva - 10. kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství

Zahájení příjmu žádostí: 9.6.2011
Poslední možnost podání žádosti: 27.6.2011
Vyhlašovatel: Ministerstvo zemědělství
Administruje: Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 801/33, 11000 Praha 1
Adresa WWW: www.szif.cz
E-mailová adresa: info@szifcz

Tato výzva se týká následujícího opatření a záměru OP Rybářství:

  • 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního

Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat v období od 9.6.2011 do 27.6.2011 do 13 hodin.

Vyhlašované kolo příjmu Žádostí je určeno pro uživatele rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku.

Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím PORTÁLU FARMÁŘE a na podatelnách příslušných regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu podle místa realizace projektu. Vyplnění a elektronické zaslání Žádosti o dotaci z OP Rybářství prostřednictvím Portálu farmáře SZIF bude možné již od 26. května 2011.

Úplné znění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Operačního programu Rybářství pro období 2007 – 2013, je k dispozici v elektronické podobě v sekci Operační program Rybářství (v podsekcích pro příslušnou osu a opatření) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu (www.szif.cz) v sekci Operační program Rybářství.

Přílohy