přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Desáté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu

13.5.2011

Tisková zpráva – V desátém kole Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 mohou žadatelé od 9. do 20. června 2011 předkládat Žádosti o dotace na projekty na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, konkrétně na záměr vysazování úhoře říčního. Vyhlašované kolo příjmu Žádostí je určeno pro uživatele rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku. Žádat mohou elektronicky prostřednictvím Portálu farmáře, a to už od 26. května.

V rámci 10. kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 budou moci žadatelé předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla).

Desáté kolo příjmu žádostí z OP Rybářství bude zahájeno 9. 6. 2011 a ukončeno 20. 6. 2011 ve 13 hodin. Pravidla pro poskytování dotací na projekty opatření 3.2., záměr b) schválil dne 11.5. 2011 ministr zemědělství Ing. Ivan Fuksa.

Vyhlašované desáté kolo příjmu Žádostí o dotace je určeno pro uživatele rybářských revírů, kteří neprovozují svou činnost za účelem zisku.

Opatření 3.2.,záměr b) je zaměřeno na podporu projektů, u nichž se předpokládá, že přispějí k ochraně a rozvoji vodních živočichů a rostlin za současného zlepšování vodního prostředí.

Příjem žádostí pro výše uvedené opatření bude probíhat od 9. do 20. června 2011. Všechny Žádosti o dotace budou v souladu s Pravidly přijímány prostřednictvím Portálu farmáře a na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Příjem žádostí končí 20. června 2011 ve 13 hodin.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva zemědělství www.eagri.cz (rubrika Dotace, podrubrika Operační program Rybářství) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz v sekci Operační program Rybářství. Vyplnění a elektronické zaslání Žádosti o dotaci z OP Rybářství prostřednictvím Portálu farmáře SZIF bude možné od 26. května 2011.

Tereza M. Dvořáčková
tisková mluvčí MZe

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem