přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Horizontalní plán rozvoje venkova

Programový dokument Horizontální plán rozvoje venkova ČR na období 2004-2006 (HRDP) má za cíl zejména ochranu a podporu vysoké hodnoty přírody a udržitelného zemědělství, které dodržuje environmentální požadavky, zachování a podporu zemědělských systémů s nízkými vstupními náklady, ochranu a zlepšování přirozeného prostředí, hygienických podmínek a podmínek spokojené existence zvířat, zachování a posílení životaschopné sociální struktury ve venkovských oblastech.

Tyto cíle je možné shrnout pod jeden hlavní cíl: „Trvale udržitelný rozvoj zemědělství, venkova a jeho přírodních zdrojů“, který je prioritou HRDP. Pro dosažení tohoto cíle byla schválena následující opatření, která jsou zpracována s odvoláním na příslušné kapitoly a články nařízení Rady (ES) č. 1257/1999:

  • Předčasné ukončení zemědělské činnosti (PUZČ)

  • Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními

  • Agroenvironmentální opatření (AEO)

  • Lesnictví

  • Zakládání skupin výrobců (ZSV)

  • Technická pomoc

Z programového dokumentu HRDP byla implementována čtyři opatření z nařízení Rady (ES) č. 1257/1999 a dvě opatření pro nové členské státy dle Přístupové smlouvy. V období 2004–2006 bylo skutečně realizováno pět opatření a to: opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti, opatření Méně příznivé oblasti a oblasti s environmentálními omezeními, Agroenvironmentální opatření, opatření Lesnictví a opatření Zakládání skupin výrobců.

Opatření Technická pomoc bylo realizováno pouze na národní úrovni a z národních zdrojů. V souladu s nařízením Komise (ES) č. 447/2004 a provedenou změnou PD HRDP v roce 2005, bylo možné financovat přezávazkované projekty programu SAPARD v rámci programu HRDP.

Související odkazy