přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Struktura dotačních zdrojů

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státního rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). Evropské dotační programy spolu s národními doplňkovými platbami administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

Více >


zobrazit po
17.4.2012

Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., pro rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 505 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů - platná pro rok 2012.


17.4.2012

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., pro rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 726 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů - platná pro rok 2012.


17.4.2012

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., pro rok 2012 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 218 KB)

Metodika k provádění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů - platná pro rok 2012.


13.4.2012

Upozornění pro žadatele/příjemce dotací z PRV – zadávání zakázek

V souvislosti s účinností novely zákona o veřejných zakázkách od 1.dubna 2012 Ministerstvo zemědělství - Řídící orgán PRV a SZIF upozorňují na to, že na základě zákona č. 55/2012 Sb. došlo ke snížení finančních limitů pro veřejné zakázky a dalším změnám při zadávaní veřejných zakázek.


11.4.2012

Periodikum VENKOV - 4. číslo PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

Druhé vydání informačního periodika Programu rozvoje venkova v roce 2012.


6.4.2012

Český rybářský svaz dovezl a v současné chvíli vysazuje přes milion mladých úhořů

Tisková zpráva – Česká republika prostřednictvím dotací z Operačního programu Rybářství posiluje populaci úhořů v řekách. Proto i letos rybáři dostali z více než tisíc kilometrů vzdálených lovišť ve Francii zásilku monté, tedy mladých úhořů.


6.4.2012

Ministr zemědělství: Podporu obcí a zemědělců nelze oddělovat, společně totiž tvoří venkov

Tisková zpráva – Program rozvoje venkova a možnosti čerpání dotací do konce současného programového období, ale také v období 2014 až 2020, byly tématem setkání ministra zemědělství Petra Bendla se starosty a zástupci Místních akčních skupin na zámku v Holešově. Ministr, který dnes ukončil svoji dvoudenní pracovní návštěvu Zlínska, si rovněž prohlédl Zemský hřebčinec Tlumačov, vinařství Vaďura Polešovice a navštívil společnost na výrobu masných a uzenářských produktů VOMA v Uherském Brodě.


2.4.2012

Ministerstvo zemědělství zve na Procházku po českém venkově

Tisková zpráva – Seznámit veřejnost s konkrétními výsledky Programu rozvoje venkova (PRV), jehož prostřednictvím přispívá Evropské unie ke zkvalitnění života v malých městech a vesnicích, chce Ministerstvo zemědělství. Přišlo proto s nápadem uspořádat soutěž Procházka po českém venkově 2012, která dnes začíná.


30.3.2012

Informace z jednání MV CC k hodnocení standardu GAEC 2

Schválené znění hodnocení případného porušení standardu GAEC 2, který ošetřuje problematiku protierozní ochrany půdy.


29.3.2012

Termín pro zaslání připomínek k zakreslení vrstvy erozně ohrožených půd v LPIS

Termín pro podávání připomínek je letos do 30. 4. 2012. Připomínky lze podávat prostřednictvím Agentur pro zemědělství a venkov (AZV), nebo přímo na Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy (VÚMOP), či na Ministerstvo zemědělství (odbor přímých plateb 14140).


23.3.2012

13. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření III.1.1, záměr b) PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 77 KB)

Dne 16.3.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 13. kola příjmu žádostí PRV pro opatření III.1.1 Diverzifikace zemědělských podniků, záměr b) výstavba a modernizace bioplynové stanice. Blížší specifikace žadatelů viz příloha.


20.3.2012

Ministr zemědělství v Bruselu: Snížení národní obálky pro rozvoj venkova je pro ČR nepřijatelné

Tisková zpráva – Zjednodušení reformy Společné zemědělské politiky (SZP), financování prvního a druhého pilíře a Společná rybářská politika byly na programu zasedání Rady pro zemědělství a rybářství, které se včera a dnes konalo v Bruselu. Ministr zemědělství Petr Bendl se sešel i se svým polským kolegou Markem Sawickým, s nímž jednal o kauze průmyslové soli a dovozu polských vajec z neobohacených klecí.


12.3.2012

Formuláře EDS pro akce dotované ze SR od roku 2012 ZIP Otevírá se do nového okna. (ZIP, 8 MB)

Postup instalace:

  1. nainstalovat Program_pro_otevreni_Dotacniho_titulu.exe
  2. spustit 129D18000.DotacniTitul.EDS

5.3.2012

Ministr zemědělství Petr Bendl představil Gremium pro reformu zemědělské politiky

Tisková zpráva – Letošní rok je stěžejní pro bruselská vyjednávání Společné zemědělské a rybářské politiky, proto byl na Ministerstvu zemědělství vytvořen resortní orgán (Gremium), který se bude zabývat klíčovými aspekty připravovaných změn SZP. O Gremiu, harmonogramu a obsahu následujících zasedání Rady ministrů zemědělství EU informoval ministr Petr Bendl na dnešním kulatém stolu k budoucí podobě SZP.


29.2.2012

Ministři zemědělství V4+3 projednali budoucnost financování venkovských oblastí pro období po roce 2013

Tisková zpráva – Rozvoj venkova v letech 2014 až 2020, kvalita potravin a akvakultura byly tématy setkání ministrů zemědělství a zástupců resortu zemědělství států Visegrádské čtyřky, tedy České republiky, Slovenska, Polska a Maďarska rozšířené o Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko. Na jednání, které se dnes konalo v rámci Mezinárodního potravinářského veletrhu Salima v Brně, ocenili, že návrh nařízení k rozvoji venkova umožňuje členským státům Evropské unie značnou flexibilitu a umožňuje přizpůsobení nástrojů k dosažení cílů podle individuálních potřeb.


29.2.2012

Výroční zpráva za rok 2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

V prosinci 2011 byla Evropskou komisí schválena VÝROČNÍ ZPRÁVA o implementaci Programu rozvoje venkova ČR 2007 - 2013 za rok 2010.


21.2.2012

Aktualizace Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie

Dne 21.2.2012 schválil ministr zemědělství aktualizaci Pravidel IV.1.2 Realizace místní rozvojové strategie. Pravidla nabývají účinnosti dne 28.3.2012 (po ukončení 15. kola příjmu Žádostí o dotaci v PRV).


20.2.2012

Ministerstvo zemědělství získalo prostředky na zachování finanční podpory mladých zemědělců

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství začne letos na podzim opět přijímat žádosti mladých zemědělců o finanční podporu. Farmáři do čtyřiceti let, kteří s prací v zemědělství začínají, tak mohou dosáhnout na dotaci ve výši až 40 tisíc eur na realizaci svých podnikatelských plánů, zejména na výstavbu či rekonstrukci zemědělských staveb nebo pořízení techniky.


14.2.2012

Tisková oprava Pravidel pro opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost pro 15. kolo příjmu žádostí

V Pravidlech pro žadatele, která byla zveřejněna na internetových stránkách při vyhlášení 15. kola příjmu žádostí, byl z důvodu tiskové chyby v opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost v příloze č. 3 Preferenční kritéria uveden nesprávný postup v případě rovného počtu bodů.


13.2.2012

Periodikum VENKOV - 3. číslo PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 2 MB)

První vydání informačního periodika Programu rozvoje venkova v roce 2012.

zobrazit po