přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Struktura dotačních zdrojů

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státního rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). Evropské dotační programy spolu s národními doplňkovými platbami administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

Více >


zobrazit po
11.5.2011

Zpřesnění Pravidel IV.2.1 Realizace projektů spolupráce pro 10. kolo příjmu žádostí

Dne 23. března 2011 schválil ministr zemědělství zpřesnění Pravidel IV.2.1 Realizace projektů splupráce dle odstavce 1 kapitoly 16 těchto Pravidel.


9.5.2011

12. kolo - schválené žádosti o dotaci pro opatření I.3.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 207 KB)

Dne 29.4.2011 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 12. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření pro opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců. Celkem bylo schváleno 187 žádostí v hodnotě 205.700.000,- Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


18.3.2011

11. kolo - schválené žádosti o dotaci pro podopatření I.1.3.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 94 KB)

Dne 14.3.2011 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 11. kola příjmu žádostí PRV, pro podopatření I.1.3.2 Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací) pro potravinářství. Celkem bylo schváleno 8 žádostí v hodnotě 70.675.980,- Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


18.3.2011

11. kolo - schválené žádosti o dotaci pro opatření I.1.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 473 KB)

Dne 14.3.2011 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 11. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření I.1.2 Investice do lesů. Celkem bylo schváleno 636 žádostí v hodnotě 466.339.217,- Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


18.3.2011

11. kolo - schválené žádosti o dotaci pro opatření I.3.4 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Dne 14.3.2011 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 11. kola příjmu žádostí PRV, pro opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb. Celkem bylo schváleno 1 987 žádostí v hodnotě 73.636.533,- Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


8.3.2011

Aktualizace protierozní vrstvy v LPIS pro sezónu 2011/12

Nová data protierozních opatření v LPIS.


8.3.2011

Kontrola podmíněnosti (Cross Compliance) změny pro rok 2011

Rozšíření povinných požadavků na hospodaření (Statutory Management Requirements) a změny ve vyhodnocování.


28.2.2011

Deváté kolo příjmu Žádostí o dotaci z Operačního programu Rybářství odstartuje na přelomu března a dubna

Tisková zpráva – Od 28. března do 8. dubna budou mít žadatelé o dotace z Operačního programu rybářství možnost předkládat projekty Opatření na ochranu vodního prostředí.


18.2.2011

Informace pro žadatele z PRV - zadávací řízení

Informace se týká postupu při žádosti o posouzení zadávacího řízení, která se doporučuje předkládat až v době, kdy je podepsána Dohoda o poskytnutí dotace.


27.1.2011

Přehled výplat dotačních titulů SZP v letech 2004-2010 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 131 KB)

Státní zemědělský intervenční fond na začátku roku 2011 uveřejnil přehled vyplacených finančních prostředků v letech 2004 - 2010 na různé dotační tituly v rámci ČR.

zobrazit po