přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Struktura dotačních zdrojů

Dotační zdroje lze v České republice (ČR) rozdělit na dvě základní skupiny podle zdroje finančních prostředků. Po vstupu ČR do Evropské unie (EU) jsou zemědělcům nabízeny evropské dotační programy (většinou částečně kofinancované ze státního rozpočtu ČR), které jsou vhodně doplněny národními dotačními programy (plně hrazeny ze státního rozpočtu ČR). Evropské dotační programy spolu s národními doplňkovými platbami administruje a vyplácí Státní zemědělský intervenční fond.

Více >


zobrazit po
22.8.2012

15. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření III.2.2 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 866 KB)

Dne 21.8.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV pro opatření III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova. Celkem bylo schváleno 231 žádostí v hodnotě necelých 517 mil. Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


21.8.2012

15. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření I.1.4 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 156 KB)

Dne 21.8.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV pro opatření I.1.4 Pozemkové úpravy. Celkem bylo schváleno 113 žádostí v hodnotě necelých 925 mil. Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.


13.8.2012

Periodikum VENKOV - 6. číslo PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 3 MB)

Další vydání informačního periodika Programu rozvoje venkova v roce 2012 se zaměřením na problematiku kvalitních, regionálních a tradičních produktů vyráběných v České republice.


4.7.2012

V rámci Operačního programu Rybářství dochází ke změně způsobilého žadatele

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství obdrželo od Ministerstva financí aktualizované znění Metodiky finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013.


29.6.2012

Ministerstvo zemědělství do konce roku představí novou koncepci zemědělství

Ministerstvo zemědělství (MZe) chystá nový koncepční materiál, z něhož by měla vycházet politika českého státu v oblastí zemědělství a potravinářství od roku 2014. ČTK dnes informaci potvrdil náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček s tím, že dokument, který má mimo jiné řešit problém propadající se živočišné výroby, by měl být představen do konce roku.


Datum konání: 27.6.2012  – 3.7.2012 

16. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

V 16. kole příjmu žádostí bude rozděleno přes 700 mil. Kč na zahájení činnosti mladých zemědělců či založení podniků a jejich rozvoje. Dne 24. května 2012 schválil ministr zemědělství Ing.…


4.6.2012

Soutěž Procházka po českém venkově má své vítěze

Tisková zpráva – Tři hlavní výhry soutěže Ministerstva zemědělství nazvané Procházka po českém venkově již mají adresáty. Cílem soutěže, kterou pořádalo MZe na svých internetových stránkách od 2. dubna do 22. května, bylo seznámit veřejnost s konkrétními výsledky Programu rozvoje venkova (PRV). Jeho prostřednictvím přispívá Evropská unie ke zkvalitnění života v malých městech a vesnicích.


Datum konání: 31.5.2012 

Sběr dat pro monitoring PRV

Oznamujeme příjemcům dotace z PRV, že v souvislosti s povinností Ministerstva zemědělství jako Řídícího orgánu PRV předkládat Evropské komisi každoročně zprávu o pokroku PRV…


21.5.2012

Třinácté kolo příjmu Žádostí o dotace z OP Rybářství bude spuštěno v červnu

Tisková zpráva – V rámci třináctého kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 mohou zájemci od 19. června 2012 předkládat Žádosti o dotace na projekty v opatření 3.2 Opatření na ochranu vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního. Příjem žádostí skončí 25. června 2012.


17.5.2012

15. kolo - schválené žádosti o dotace pro opatření I.3.1 PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 237 KB)

Dne 15.5.2012 schválil SZIF Žádosti o dotaci v rámci 15. kola příjmu žádostí PRV pro opatření I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost. Celkem bylo schváleno 98 žádostí v hodnotě necelých 54 mil.Kč. Blížší specifikace schválených žádostí viz příloha.

zobrazit po