přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Poslání Vědeckého výboru

Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva (VVG) byl zřízen na základě usnesení operativní porady ministra zemědělství ČR ze dne 30. června 2005.

Vědecký výbor je poradní orgán MZe, složený z nezávislých vědeckých a výzkumných pracovníků, v jehož působnosti je zejména:

  • posuzování údajů uvedených v žádostech EFSA podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 (žádosti o uvádění GM potravin a krmiv do oběhu),
  • vydávání odborných stanovisek k těmto žádostem,
  • posuzování možného rizika pro zdraví lidí a zvířat plynoucí z GM potravin a krmiv,
  • informování MZe o současném stavu vědeckého poznání v uvedené oblasti,
  • podílet se na tvorbě legislativy EU v oblasti GMO,
  • z vlastní iniciativy zpracovávát materiály, vznášet podněty, popřípadě upozorňovat na specifické nebo nové problémy spadající do vlastní působnosti

Při posuzování rizik ve specifických oblastech může Výbor pověřovat externí odborné pracovníky.

Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva každoročně předkládá Plán práce ke schválení KS BP v návaznosti na úkoly stanovované KS podle požadavků EFSA.


9.8.2012

Statut Výboru