přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zákon Parlamentu České republiky č. 78/2004 Sb.

Zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
Účinnost od: 25.2.2004


32002R0178: Nařízení EP a R č. 178/2002

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje...


32003R1830: Nařízení EP a R č. 1830/2003

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů...


32003R1829: Nařízení EP a R č. 1829/2003

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 ze dne 22. září 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech Text s významem pro EHP...


32003R1946: Nařízení EP a R č. 1946/2003

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1946/2003 ze dne 15. července 2003 o přeshraničních pohybech geneticky modifikovaných organismůText...


32004R0641: Nařízení EP a R č. 641/2004

Nařízení Komise (ES) č. 641/2004 ze dne 6. dubna 2004 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003, pokud jde...


32006D0512: Rozhodnutí Rady č. 512/2006

2006/512/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 17. července 2006 , kterým se mění rozhodnutí 1999/468/ES o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených...


32006R1981: Nařízení EP a R č. 1981/2006

Commission Regulation (EC) No 1981/2006 of 22 December 2006 on detailed rules for the implementation of Article 32 of Regulation (EC) No 1829/2003 of...


14.7.2016

32015L0412: Směrnice EP a R č. 412/2015

Směrnice EP a R č. 412/2015 ze dne 11. března 2015, kterou se mění směrnice 2001/18, pokud jde o možnost členských států omezit či zakázat pěstování geneticky modifikovaných organismů (GMO) na svém území


32001L0018: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/18/ES ze dne 12. března 2001 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního...