přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vítáme Vás na stránkách Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva.

 

 

 

Vědecký výbor pro geneticky modifikované potraviny a krmiva byl ustaven v březnu 2006 při Výzkumném ústavu rostlinné výroby Praha v souladu s usnesením vlády č. 1277/2004 ke ,,Strategii zajištění bezpečnosti potravin v České republice po přistoupení k Evropské unii".
 

Vědecký výbor je poradní orgán MZe, složený z nezávislých vědeckých a výzkumných pracovníků, v jehož působnosti je zejména:

  • posuzování údajů uvedených v žádostech EFSA podle nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1829/2003 (žádosti o uvádění GM potravin a krmiv do oběhu),
  • vydávání odborných stanovisek k těmto žádostem,
  • posuzování možného rizika pro zdraví lidí a zvířat plynoucí z GM potravin a krmiv,
  • informování MZe o současném stavu vědeckého poznání v uvedené oblasti,
  • podílet se na tvorbě legislativy EU v oblasti GMO,
  • z vlastní iniciativy zpracovávát materiály, vznášet podněty, popřípadě upozorňovat na specifické nebo nové problémy spadající do vlastní působnosti