Základní údaje o honitbách


 
  1. Výměra honiteb v ha (podle stavu k 31.12.2006 - zaokrouhleno na celá čísla)  
 

Druh honební plochy

Číslo řádku

Celková výměra honební plochy

Z toho připadá na

obory

bažantnice § 69 zák. č.449/2001Sb.

bažantnice § 2 zák. č.449/2001Sb.

a

b

1

2

3

4

Zemědělská půda

76

3877299 4806 15375 46881
Lesní půda

77

2478172 36248 7129 18180
Vodní plocha

78

93869 452 1440 1383
Ostatní pozemky

79

281233 2719 908 3609
Honební plocha celkem

80

6730573 44225 24852 70053
 
  2. Obhospodařování honiteb  
 
Vlastnický vztah k honitbám Číslo řádku

Honitby

Obory

Bažantnice § 69 zák. č.449/2001Sb.

Bažantnice § 2 zák. č.449/2001Sb.

počet

ha

počet

ha

počet

ha

počet

ha

a

b

5

6

7

8

9

10

11

12

1. vlastní

56

1618 1851119 166 42463 22 17568 31 14494
2. společenstevní

57

4101 4879454 17 1762 16 7284 206 55559
 
     
 
Způsob využívání honiteb Číslo řádku

Honitby

Obory

Bažantnice § 69 zák. č.449/2001Sb.

Bažantnice § 2 zák. č.449/2001Sb.

počet

ha

počet

ha

počet

ha

počet

ha

a

b

13

14

15

16

17

18

19

20

1. ve vlastní režii

83

697 896294 129 33242 14 10555 29 13621
2. pronajaté

84

5022 5834279 54 10983 24 14297 208 56432
 
  3.Početní stavy psů s loveckou upotřebitelností  
 

Druh

Číslo řádku

Počet skutečný

a

b

21

Ohaři

85

12074
Barváři

86

2478
Norníci

87

11000
Slídiči

88

3100
Honiči

89

1693
Ostatní

90

279
Celkem

91

30624
 
  Zkoušky psů s loveckou upotřebitelností  
 

Zkoušky z výkonu pro

Počet plánovaný

Počet skutečný

a

22

23

drobná zvěř

7745

12397

spárkatá zvěř

8350

9498

norování

5972

8729
celkem

22067

30624
  4. Početní stavy zařízení pro přikrmování zvěře  
 

Druh zařízení

Číslo řádku

Počet

Měrná jednotka

Počet jednotek

a

b

24

25

26

Slaniska

92

93402

X

X

Zásypy

93

47364

m2

161877
Krmelce

94

85664

m3

255402
Napajedla

95

10173

m3

169476
  5. Skutečný počet osob (držitelů platných loveckých lístků) trvale vykonávajících v honitbách právo myslivosti  
 
Počet osob

27

95133