Program akce

 • Prohlídka ekologické farmy, která se specializuje na chov koní pro sportovní a rekreační účely, ubytování, pořádání dětských táborů a jezdecké kurzy
 • Možnost svezení dětí na koních v průběhu celého dne
 • Možnost zakoupení kvalitních produktů a výrobků z farem
 • Farmářská stezka - 8 naučných stanovišť her a kvízů o farmaření a životě na venkově pro děti i dospělé
 • První zemědělci v Čechách - 5 naučných stanovišť, která přibližují dětem dobu Neolitu - pečení pšeničné placky, skolení kance a další
 • Řemeslná stezka - 3 stanoviště naučné stezky o řemeslech včetně výroby slaměné panenky
 • Mensa stezka v korunách stromů
 • Vodní hrátky s loděmi v korytech
 • Interaktivní dílny - děti si naplní pytlíček vonnými purpurami, vytvoří si podzimní dekoraci pomocí ubrouskové metody (decoupage)
 • Hrátkobraní - pohádkové doupě s čarodějnicí, mušle s pokladem, rýžování zlata, tetování na celé tělo a malování na obličej

Farmářskými slavnostmi provede návštěvníky moderátor Zdeněk Vrba.

Doprovodný program

 • 11.00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
 • 11.15 OVLÁDÁNÍ KONĚ - Parelliho metodou na dálku (10 min.)
 • 11.30 kapela ČESKÝ RÁJ (30 min.)
 • 12.00 DRUM CIRCLE - bubnování pro celou rodinu (30 min.)
 • 12.30 kapela ČESKÝ RÁJ (30 min.)
 • 13.00 TANEČNÍ WORKSHOP - letní rytmy pro děti i rodiče (20 min.)
 • 13.30 kapela ČESKÝ RÁJ (30 min.)
 • 14.00 VYSTOUPENÍ JEZDECKÉHO KLUBU - Dvůr Borčice (10 min.)
 • 15.00 koncert skupiny RANGERS

Plakát s programem akce je ke stažení zde: JPG

Kontakt

Radko Lyer
Dvůr Borčice – Všeň 28
511 01 Turnov

Telefon: 604 636 544
e-mail: koneborcice@telecomcz

Dvůr Borčice, Všeň u Turnova (člen ASZ Jablonec, Liberec, Semily)