go to

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Žádost o zrušení

Application for deletion

Created by: UKZUZ (Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture)
Electronic submission: Electronic submission is possible
Address of submission Oddělení správní NOÚ (Administrative Department) (242010)
Hroznová 63/2, 65606 Brno, Czech Republic
nou@ukzuzcz
Place of submission Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Žádost o zrušení (registrace odrůdy, zápisu dalšího udržovatele odrůdy), stanovení doby doběhu; vzdání se udělených ochranných práv k odrůdě

Application for deletion (of the variety from the National List, of another maintainer of the variety), market extention; surrender of the Grant of Plant Variety Rights

Attachments