přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Změny v hlášení vývozu skotu do ÚE

6.10.2021

Tisková zpráva – ČMSCH a.s. ve spolupráci se Státní veterinární správou připravila změny v hlášení vývozu skotu do Ústřední evidence, tj. hlášení s kódem události 80. Ke změně dojde od 1. 11.2021 včetně.

Hlášení vývozu skotu

Počínaje dnem 1. 11.2021 dojde ke změně v hlášení vývozu skotu do ústřední evidence (dále jen ÚE), tj. hlášení s kódem události 80.
U hlášení s datem vývozu počínaje 1. 11.2021 bude systém kontrolovat, zda je Vaše hlášení v souladu s hlášením potvrzení vývozu skotu (kód události 88) ze strany Státní veterinární správy (dále jen SVS). Datum vývozu a země, kam bylo zvíře vyvezeno, je uvedeno na dokladu „veterinární osvědčení“ (tzv. TRACES), který vystavuje Krajská veterinární správa SVS.

Pokud nebude soulad, pak systém hlášení o vývozu odmítne na tvrdou chybu (tj. vývoz nebude v ÚE zaevidován) s kódem chyby 97 - Hlášení vývozu neodpovídá potvrzení vývozu od SVS nebo potvrzení neexistuje.

 

Rušení hlášení o vývozu skotu

Zpracovaná hlášení o vývozu skotu s datem vývozu od 1. 11.2021 včetně, nebude možné zrušit (hlášení s kódem 98), pokud nebude zrušeno odpovídající potvrzení o vývozu ze strany SVS. Takové rušení se bude odmítat na chybu 98 - Vývoz je potvrzen SVS, nelze jej zrušit.

 

Zavedení nových příznaků u poloh zvířat

Zvířata, u kterých bude v ÚE evidováno potvrzení o vývozu od SVS a nebude ještě evidováno Vaše hlášení o vývozu, budou na inventurním stavu uvedena s příznakem „%“.
Zvířata, u kterých bude v ÚE evidován jen vývoz (kód hlášení 80) s datem vývozu 1. 11.2021 počínaje, budou na inventurním stavu uvedena s příznakem „/“. Toto může nastat jen u zvířat, u kterých SVS zruší potvrzení o vývozu.

 

Pohyby zvířat

V pohybech zvířete bude informace o potvrzení vývozu ze strany SVS uvedena v řádku s vývozem.

 

Čtvrtletní chybníky

Zaváděná změna má dopad i do čtvrtletních chybníků.
U zvířat, u kterých bude evidováno jen potvrzení o vývozu ze strany SVS (bez Vašeho hlášení o vývozu s kódem 80), bude v chybníku uvedena chyba s kódem 60 - V ÚE je evidováno potvrzení o vývozu od SVS, ale není evidováno hlášení o vývozu.

 

Stájový registr na Portálu farmáře

Pokud vedete Stájový registr skotu na Portálu farmáře, budou se zvířata s evidovaným potvrzením o vývozu ze strany SVS od data vývozu načítat do záložky „Nevyřazená zvířata“.

Zdroj: ČMSCH a.s.

Přílohy