přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Novela vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem nabyla účinnosti.

1.8.2019

Tisková zpráva

Novela vyhlášky cílí zejména na úpravu pravidel pro vedení ústřední evidence prasat. Touto novelou zákona došlo k vypuštění § 22 odst. 12 plemenářského zákona, podle které nemuseli chovatelé prasat určených pro domácí porážku evidovat tyto chovy. Ústřední evidence prasat se tedy po novele zákona č. 3/2019 Sb. vztahuje  již na všechny chovy prasat.

Novela rovněž zmírňuje dopad této úpravy a pro chovatele prasat k domácí porážce zavádí zjednodušený postup evidence prasat.

Za pozornost rovněž stojí, že pověřená osoba již nebude schvalovat programy pro vedení stájových registrů. Dále se zavádí dobrovolné hlášení porodní hmotnosti prostřednictvím ústřední evidence skotu.

V případě včel novela vyhlášky upravuje ústřední evidenci včel. Chovatelům bude nově umožněno uvádět další zveřejňované kontaktní údaje pro komunikaci o používání látek nebezpečných pro včely.

Novela nabyla účinnosti ke dni 1. 8. 2019.

Úplné znění vyhlášky je dostupné v následujícím odkazu.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-136/zneni-20190801