přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Registrace schválených spaloven na hospodářství v ústřední evidenci zvířat, párové hlášení přesunů zvířat do spaloven.

11.11.2021

Tisková zpráva – SVS upřesnila pravidla týkající se hlášení zvířat do ústřední evidence. Jedná se o odhlašování zvířat, která chovatel spaluje ve své vlastní schválené spalovně na hospodářství a s tím související potřebou registrace spaloven.

Vzhledem k tomu, že spalovny zatím nejsou v ÚE vedeny (až na několik výjimek), je potřeba spalovny nejprve do ÚE zaregistrovat.

K registraci se použije Registrační lístek, jehož vzor je přílohou této zprávy. Na registrační lístek v části B bodě 9 - Typ hospodářství nebo provozovny se vybere možnost asanační podnik, v části B bodě 8 - Registrační číslo se vyplní číslo, které přidělí příslušná krajská veterinární správa.

V současné době většina chovatelů odhlašuje zvířata, která přemístí do vlastní spalovny, z ÚE, kódem 53 – likvidace zvířete u chovatele v souladu s veterinárním zákonem.

Takový postup není správný, kód 53 je potřeba používat v případech, kdy se jedná o jednotlivé výjimky likvidace uhynulého zvířete a nikoli o pravidelnou činnost.

 

Od 1. 1.2022 bude nutné, aby chovatel odhlašoval zvířata, která přemístí do vlastní spalovny kódem 50 – úhyn (přemístění do asanačního podniku) a spalovna bude hlásit přijatá zvířata kódem 55 – převzetí v asanačním podniku.

Tím dojde k párovému hlášení (odsun – hospodářství/přísun – spalovna).
 

 

 

 

Zdroj: Státní veterinární správa

Přílohy