přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Novela vyhlášky č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů, nabyla účinnosti.

31.1.2020

Tisková zpráva

Novela vyhlášky upravuje zejména vzor služebního průkazu státního zaměstnance České plemenářské inspekce a další podrobnější technické podmínky v souvislosti s prováděním některých činností podle plemenářského zákona.

Novela nabyla účinnosti ke dni 1. 1. 2020.

Úplné znění vyhlášky je dostupné v následujícím odkazu.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-448