přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Koordinace kontrol ČPI a SVS

12.3.2014

Tisková zpráva – Česká plemenářská inspekce (ČPI) společně se Státní veterinární správou (SVS) vychází vstříc chovatelům snahou nezatěžovat je kontrolami nad únosnou míru, proto od roku 2010 koordinuje společné kontroly. V praxi to znamená, že ti chovatelé, kteří jsou vybráni ke kontrole na označování a evidenci a současně ke kontrole požadavků SVS jsou zkontrolováni v jednom termínu inspektorem ČPI i SVS.

Spolupráce ČPI  a SVS spočívala zejména v porovnání seznamů hospodářství,  která byla vybrána analýzou rizika ke kontrole v rámci činnosti obou dozorových orgánů. Pro rok 2013  bylo vybráno ke  společné  kontrole  ČPI a SVS  263  hospodářství. Na 172  hospodářstvích (65 %)  bylo možné provést kontrolu společně.

Cílem spolupráce je u společných kontrol sloučit počty návštěv obou dozorových orgánů do jednoho termínu.  Snažíme se společně chovatelům ulehčit,  jimi tak často kritizovanou „byrokratickou zátěž“.

Podmínkou společných kontrol je respektování technicko-organizačních opatření chovatelů a technologických systémů hospodářství.  Bohužel ne vždy tento systém slučování kontrol chovatelům vyhovuje, protože kontroly označování a evidence  prováděné ČPI jsou časově náročné a chovatel pak nemá prostor věnovat se požadavkům, které kontroluje SVS v jednom termínu.

Dalším aspektem provádění společných kontrol je nutnost dodržování termínů pro kontroly žadatelů o dotace v návaznosti  na dotační titul podle článku 68 Nařízení Rady č. 73/2009 a dle Nařízení vlády č. 60/2012, Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování  zvláštní podpory pro zemědělce na tele masného typu a na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka a podle Nařízení vlády 75/2007, Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů a Nařízení vlády 79/2007, Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření (na skot starší 6 měsíců). Od roku 2012 i kontroly žadatelů o národní doplňkové platby k přímým podporám - Top Up podle Nařízení vlády č.112/2008 novelizovaném nařízením vlády č. 332/2012 Sb., kdy každý žadatel musí zajistit, aby zvířata, na která podává žádost o podporu, splňovala základní požadavky na označování a evidenci.

Z těchto důvodů je nutný individuální přístup podle podmínek na jednotlivých hospodářstvích a podle stanovených termínů pro kontroly žadatelů o jednotlivé dotační tituly.

Ing. Zdenka,Majzlíková  ředitelka ČPI