přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontroly podmíněnosti 2014: Nový požadavek evidence zvířat - řádné hlášení

28.3.2014

Tisková zpráva – Řádné a včasné hlášení narození a přemístění zvířat na hospodářství je od letošního roku nutným požadavkem kontrol podmíněnosti.

Povinnost včasného hlášení veškerých přísunů a odsunů hospodářských zvířat – prasat, skotu, ovcí a koz ukládá zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a související vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem v jejich platné úpravě.

Od roku 2009, kdy byly v České republice zavedeny podmínky podmíněnosti (Cross Compliance) až do loňského roku, byl požadavek kontroly evidence v systému ústřední evidence omezen pouze na zjištění, že kontrolované zvíře bylo v tomto systému zaevidováno. Zjištění, že hlášení nebylo zaslané ve stanovené lhůtě (do 7 dnů) bylo posuzováno pouze jako porušení národní legislativy.

Na základě výsledků z auditů Evropských orgánů se Ministerstvo zemědělství společně s Českou plemenářskou inspekcí rozhodlo od letošního roku doplnit obsah požadavku evidence zvířat v rámci kontrol podmíněnosti také o kontrolu hlášení přemístění zvířat na hospodářství a z hospodářství hodnocením pozdních hlášení.

Inspektor České plemenářské inspekce bude při kontrole na místě hodnotit soulad výpisu z ÚE s fyzicky přítomnými zvířaty. Včasnost hlášení bude posuzovat za období kalendářního roku, ve kterém je kontrola provedena, tzn. od 1.1. do data provádění kontroly, přičemž hlášení opožděná nad 40 dnů budou posuzována jako závažnější.

Za pozdní hlášení je považováno hlášení přemístění popř. narození zvířat, pokud rozdíl mezi doručením hlášení do ústřední evidence kontrolovaného hospodářství a datem, kdy ke změně došlo, je větší než 15 dnů (1 den datum události + 7 dnů zákonná lhůta + 7 dnů lhůta na doručení do ÚE). Tento postup ponechává určitý prostor pro zpoždění, k nimž může dojít při zasílání nebo zpracování údajů.

Pro bezproblémové plnění požadavků podmíněnosti v rámci evidence zvířat doporučujeme chovatelům vedení stájových registrů elektronickou formou (se schváleným softwarem) popř. přes Portál farmáře. Tento způsob zajistí jediným zápisem záznam události ve stájovém registru a jeho současné odeslání do ÚE, což může omezit výskyt chyb a zároveň vede ke zkrácení prodlevy zápisu události do ÚE.