přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace k posílání hlášení do ústřední evidence.

18.4.2016

Tisková zpráva – Zkušenosti z kontrol v roce 2015 ukazují, že stále přetrvávají problémy a to zejména v oblasti včasnosti hlášení do ústřední evidence. Včasnost hlášení zvířat do ústřední evidence je stále slabou stránkou plnění povinností chovatelů skotu, ovcí a koz.

Od roku  2014 došlo k úpravě kontrolních požadavků podmíněnosti na označování a evidenci zvířat tak, aby splňovaly požadavky Evropské legislativy.

Při kontrolách je ověřováno, zda zvířata, na která je podaná žádost o podporu, splňují základní požadavky na označování a evidenci.

Tyto požadavky jsou následující:

 • označení zvířete musí být v souladu s platnou legislativou,

 • zápis zvířete ve stájovém registru a jeho bezodkladná aktualizace,

 • nahlášení zvířete v ústřední evidenci a to včas a správně,

 • předložení platného průvodního listu skotu. 

     

  Chovatelé jsou s těmito požadavky již dlouhodobě dobře seznámeni a jejich dodržování v rámci národních kontrol je sledováno od roku 2004, přesto však došlo k navýšení porušení podmíněnosti a to zejména v oblasti řádného a včasného hlášení změn do ústřední evidence ze 3 - 5 % v letech 2009 – 2013, na 39 % v roce 2014. V roce 2015 byl zaveden samostatný kontrolní bod týkající se pozdě hlášených zvířat, ale i v tomto roce došlo k porušení bodů podmíněnosti u 37 % žadatelů o dotaci.

  Zkušenosti z kontrol provedených v roce 2015 ukazují, že stále přetrvávají problémy a to zejména v oblasti hlášení do ústřední evidence.

  Včasnost hlášení zvířat do ústřední evidence je stále slabou stránkou plnění povinností chovatelů, proto i v roce 2016 se bude Česká plemenářská inspekce této problematice věnovat a to, jak v rámci kontrolní činnosti, tak i formou osvěty mezi chovateli. 

  POZOR  !!!!!!!

  Do konce roku 2016 je při zasílání hlášení do ústřední evidence tolerována lhůta 7 dnů od data události stanovená legislativou + 7 dnů lhůta administrativní (tj. lhůta na doručení hlášení do ústřední evidence).

  Od 1. 1. 2017 se již administrativní lhůta zohledňovat nebude a striktně bude vyžadována lhůta nahlášení do ústřední evidence do 7 dnů od data události (tzn. narození, označení, úhynu, ztrátě, utracení, přemístění a přemístění na dočasné hospodářství).

  Ing. Zdenka Majzlíková, v. r.

  ředitelka České plemenářské inspekce