Pravidla soutěže

Zde se nachází stručný výtah z pravidel soutěže. Plné znění pravidel naleznete v přiloženém souboru.

Termín konání soutěže

Od 17.3.2014 do 15.7.2014

Soutěžní kategorie

  1. Příroda
  2. Lidé na venkově
  3. Projekty programu rozvoje venkova

Soutěžní podmínky

Do soutěže se může zapojit osoba, která pořídila fotografii náležící do některé z výše uvedených kategorií. Fotografie soutěžící zašle na e-mailovou adresu katerinakozakova@mzecz společně s vyplněnou přihláškou. Odesláním fotografie účastník potvrzuje, že je autorem fotografie a souhlasí s jejím zveřejněním a dalším využitím v rámci prezentace Celostátní sítě pro venkov. Soutěžní fotografie zaslané jedním účastníkem mohou být maximálně tři v každé kategorii.

Zaslané fotografie budou průběžně zveřejňovány na těchto stránkách. Fotografie je možné zasílat do soutěže od 17.3.2014 do 15.7.2014. Odborná komise vybere v každé kategorii deset nejlepších fotografií a následně určí pořadí prvních tří. Pro vybrané fotografie bude hlasovat veřejnost na facebookových stránkách https://www.facebook.com/jentodobre. Fotografie s nejvyšším počtem hlasů získá diváckou cenu. Hlasování na Facebooku proběhne v termínu od 28.7.2014 do 10.8.2014.

Slavnostní vyhlášení proběhne společně s výstavou vítězných fotografií na Večeru venkova v rámci veletrhu Země živitelka 2014, který se koná 29.8.2014.

Ocenění soutěžících

Vítěz fotosoutěže vybraný porotou v každé kategorii získá fotorámeček. Soutěžící, kteří se umístí na druhém a třetím místě, obdrží dárkové tašky s propagačními předměty. Soutěžící.jehož fotografie dostane nejvíce hlasů na Facebooku (bez ohledu na soutěžní kategorii), získá mp4 přehrávač.

Soutěž

Fotosoutěž Celostátní sítě pro venkov probíhala od 17. 3. do 15. 7. 2014.

Přílohy