Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Všem nám záleží na tom, abychom konzumovali bezpečné a kvalitní potraviny. Jejich cesta začíná u půdy a pokračuje k volbě správné odrůdy, osivům, sadbě, hnojivům a přípravkům na ochranu rostlin. Bez toho všeho zemědělské plodiny strádají, mají potíže se svým zdravým vývojem a výsledkem je špatná sklizeň. Abychom naopak sklízeli dostatek a ve skvělé kvalitě, a ještě co nejvíce šetřili životní prostředí, v tom všem pomáhá naše zkušebnictví, kontrola a rostlinolékařství.

ÚKZÚZ připomíná podmínky ošetření dřevěných obalů při vývozu do USA

19. 6. 2023

Tisková zpráva — Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje všechny vývozce zboží prostřednictvím dřevěných obalů do USA, ale i výrobce dřevěných obalů, na nutnost plnění všech rostlinolékařských požadavků stanovených pro mezinárodní obchod. Z důvodu častých vrácení zásilek z USA v poslední době zároveň připomíná jednotlivá konkrétní opatření pro vývoz.

Za účelem zabránění šíření karanténních škodlivých organismů a rovněž invazních druhů prostřednictvím dřevěných obalů ÚKZÚZ důrazně připomíná, že jsou v USA dovozním kontrolám podrobovány všechny zásilky, a to především u mezinárodních dodavatelských řetězců a dodávek zásilek pro automobilový průmysl.  

Kontroly se zaměřují na přítomnost živých hmyzích škůdců, ale také na tzv. známky (symptomy) napadení dřevěných obalů škodlivými organismy. Kontroly pokrývají veškerý dřevěný obalový materiál, to znamená i dřevěné obaly a pomocné dřevo, které jsou opatřeny značkou IPPC v souladu se standardem ISMP  15, tzn. obaly, které by měly být tepelně ošetřeny.   

V případě zjištění známek napadení dřevěných obalů druhy hmyzu uvedenými v dovozních požadavcích USA (Cerambycidae, Buprestidae, Siricidae, Cossidae, Curculionidae, Platypodidae, Sesiidae nebo Scolytidae), jsou takové obaly podrobeny detailní kontrole a v případě nálezu hmyzu z uvedených čeledí, jsou takové obaly automaticky vráceny zpět do země původu (ze zkušeností plyne, že i v případě mrtvého hmyzu).  

Zjištění těchto škůdců je považováno za potvrzení skutečnosti, že dřevěný obal nebyl ošetřen!  V případě, že obal nese příznaky napadení, je taková zásilka vyhodnocena jako riziková. 

I když jsou obaly dostatečně označené značkou IPPC, ale obsahují známky napadení, jsou považovány za nevyhovující fytosanitárním podmínkám USA. Nejde však jen o organismy vázané přímo na dřevo, ale obecně na invazní druhy, které jsou definovány v legislativě USA.  

Pro vývoz do USA by měl vývozce použít obaly vyrobené z nenapadeného řeziva (dřeva bez příznaků napadení), bez kůry a požadovat  po dodavateli záznam o ošetření. Je nutné si ověřit , zda je dodavatel oprávněn používat značku IPPC. Důkladné značení IPPC značkou musí být samozřejmostí.  

Při nakládce je nutné kontrolovat nakládané obaly, zda nejsou kontaminovány běžným hmyzem nebo i např mlži či plži.  Rovněž je při nakládce nutné, aby se do kontejneru či balení zboží nedostal žádný neošetřený a neoznačený matriál včetně často nekvalitních kusů řeziva, používaných jako pomocné dřevo, na které se vztahují stejné požadavky jako na obaly a je stejně pečlivě kontrolováno.   

Zásilky jsou ve značném množství vraceny právě kvůli neodpovídajícímu pomocnému dřevu/řezivu. Na tuto skutečnost je nutné upozornit i přepravce.  

Následné rozporování důvodů vrácení zásilky, dokazování a spory o náhradu vynaložených nákladů nebo i jiných ztrát je složité, zdlouhavé a často bez záruky vyřešení. Vývozce je zodpovědný za splnění dovozních podmínek země, kam se komodita vyváží, a to jak fytosanitárních, tak i ostatních předpisů.  
 
Vždy je důležitá spolupráce s dovozcem v cílové zemi, který by měl vývozci zajistit informace tak, aby byl schopen splnit veškeré podmínky pro dovoz. Zodpovědný za splnění fytosanitárních podmínek je  vývozce. 

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí, 737 267 642

 

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.